Wij zijn lid van:

MissieNederland

De Evangelische Alliantie (EA) en de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) fuseerden in 2013. In 2015 is hun naam veranderd naar MissieNederland. MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen we ons ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven.

www.missienederland.nl

MissieNederland-vrijstaand—web
logo-nzr

NEDERLANDSE ZENDINGSRAAD (NZR)
De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. NZR biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.
www.zendingsraad.nl

Start typing and press Enter to search