Bouwen op de Rots!

Binnenkort is het jaarverslag van OMF Nederland te lezen op onze website. Uit dit jaarverslag delen we graag onderstaand stukje.  

Terugkijkend op 2020 en het werk waar we voor geroepen zijn, is het thema ‘Bouwen op de Rots’ van een ongelofelijke essentie geworden, meer dan ooit. Terwijl de pandemie zich steeds duidelijker begon af te tekenen had deze al eerder een enorme impact op onze werkers die nog in Oost-Azië werken. Daar gingen de grenzen al dicht en was Covid-19 al onderdeel van het dagelijks leven voordat het virus ons deel van de wereld bereikte.

Sinds maart 2020 heeft het virus en de gevolgen daarvan een grote impact gehad op het leven van al onze werkers. ‘Blijven we of gaan we terug naar Nederland?’ Het waren individuele keuzes die samen met de veldleiding en in overleg met het kantoor in Nederland gemaakt moesten worden, vaak op heel korte termijn. Het overgrote deel van de werkers is in Oost-Azië gebleven, maar werd daar ook ernstig beperkt in hun functioneren. Lockdown en social distancing werden opeens nieuwe begrippen waar ernstig rekening mee gehouden moest worden.

Op veel plaatsen hebben werkers zich ingezet in het uitdelen van voedselpakketten voor de allerarmsten; de groep die het ernstigst getroffen is door de gevolgen van de pandemie. Voor de werkers een heroriëntatie op wat wel mogelijk is binnen de beperkingen, een oriëntatie op wat God voor hen heeft in deze bijzondere tijden. Bouwen op de Rots, vertrouwend op Hem!

Voor de mensen die wel naar Nederland moesten komen en voor de groep verlofgangers die al in Nederland waren, betekende 2020 een tijd van wachten. In de loop van het jaar zijn daar nog een aantal mensen bij gekomen. ‘Kunnen we misschien na de zomer terug… ?’, werd: ‘Misschien dan aan het begin van 2021? Wanneer gaan de grenzen weer open? Wanneer is internationaal reizen weer mogelijk?’ Maar ook; bezig zijn met de vraag: ‘Wat wil God ons leren in deze tijd van wachten?’

Deze wachtperiode brengt ons allemaal, in Nederland en in Oost-Azië, dichter bij Hem. Zodat we nog meer gegrond mogen raken op de Rots. Hoe de storm ook om ons heen woedt.

Vanuit 2020 kijken we met verlangen uit naar 2021; wat gaat God doen? Hoe ziet de wereld er uit na Covid-19? Hoe anders zal het zijn? Maar één ding staat vast en zeker: Hij blijft dezelfde, op Hem mogen we bouwen! 

Start typing and press Enter to search