Blik achter de schermen

Arjen Robben en Robin van Persie spreken direct tot de verbeelding. Marten & Esther Visser zijn bekende zendingswerkers van OMF Nederland. De vergelijking is dan ook snel gemaakt: zij voeren een missie uit die voor iedereen helder is; Robben en Van Persie voetballen om Nederland kampioen te maken. De ‘Vissers’ evangeliseren om Oost-Aziaten voor Christus te winnen.

Werk dat plaatsvindt in de spotlights maakt anderen enthousiast en nodigt uit tot betrokkenheid. Uiteraard zijn er ook een heleboel mensen die het mogelijk maken dat Robben, Van Persie en de ‘Vissers’ überhaupt op de voorgrond kunnen treden. Maar wie kent Johan Klein Gebbink? Wie kent Henk van Vugt?

Chef-kok
Johan Klein Gebbink was de chef-kok van het Nederlands elftal tijdens het afgelopen WK. Louis van Gaal zei dat zonder de ondersteuning en de inzet van de chef-kok, het Nederlands elftal nooit zo’n goed resultaat zou hebben behaald in Brazilië. Om de vergelijking door te trekken: zonder het werk van Henk zouden Marten & Esther Visser niet toekomen aan het uitvoeren van hun roeping.

Onzichtbaar maar onmisbaar
Mensen als Henk zorgen ervoor dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan: zowel voor, tijdens als na de periode van mensen op het zendingsveld. De mensen op het OMF-kantoor zijn niet zo bekend en vaak onzichtbaar, maar zij hebben een onmisbare taak in zending! Vandaar dat we deze maand iets belichten van het belangrijke werk dat plaatsvindt achter de schermen.

Al sinds 2001 dient Henk van Vugt OMF met zijn talenten. Hij is de financieel manager op ons kantoor in Terschuur en beantwoordt een aantal vragen.

Hoe ziet het begin van een gemiddelde werkdag er van jou uit?
‘Ik start de dag met een kop koffie en ondertussen werp ik een blik op de mailtjes die nieuw zijn binnengekomen. Vaak zijn dat vragen van zendingswerkers, tfc’s en collega’s. Zaken die prioriteit hebben handel ik meteen af, andere vragen parkeer ik even.’

Wat pak je vervolgens op?
‘Dat hangt af van de periode van het jaar, want wij werken met een begrotings- en rapportagecyclus. In het najaar stellen zendingswerkers hun begroting op. Daarover heb ik voor een aantal weken intensief contact met de zendingswerkers en hun tfc’s. Nadat de begrotingen zijn goedgekeurd, monitor ik via de rapportages uit ons financiële systeem of het geld verantwoord wordt besteed. Aan het einde van de cyclus evalueren we het jaar. Een andere grote klus is het opstellen van de jaarrekening aan het begin van het jaar. Deze moet voldoen aan de eisen voor fondswervende instellingen en dat is een wat ander formaat dan het formaat dat uit het internationale financiële systeem komt rollen.’

Met wat voor vragen heb jij zoal te maken?
‘Als financieel manager rapporteer ik aan het management team en het bestuur. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘hebben we geld over?’ of ‘hebben we een tekort’? Vanuit financieel oogpunt laat ik mijn licht schijnen op situaties en geef daarover advies. Dit geldt ook voor fiscale en verzekeringstechnische zaken. Ook is het mijn verantwoordelijkheid dat OMF op financieel gebied voldoet aan de eisen die de overheid aan ons stelt. Simpel gezegd: ik zorg ervoor dat de overheid kan bevestigen dat de giften besteed worden voor het doel waarvoor ze gegeven zijn, zodat wij de ANBI-status behouden.’

Heb je nog meer voorbeelden van zaken die jij op je bordje krijgt?
‘Ik hou in de gaten of de giften aan zendingswerkers en specifieke projecten op niveau blijven. Wanneer dit niet het geval is, stem ik dit af met mijn collega’s en dan pakken zij de draad op. Ten slotte zorg ik ervoor dat de inkomsten en uitgaven van specifieke activiteiten netjes verantwoord worden. Hierbij kun je denken aan de jaarlijkse OMF DAG, XploreMission en het jubileumjaar dat volgend jaar plaatsvindt.’

Wat zou er met zendingswerkers gebeuren als jij jouw werk niet gedaan zou worden?
‘De eerste paar weken zullen ze er weinig van merken, maar op de lange termijn ontstaat er een probleem. Onze afdeling zorgt er namelijk voor dat de zendingswerkers hun geld krijgen, waardoor ze hun missie kunnen uitvoeren.’

Waarom is het nodig dat de geldstromen via OMF lopen?
‘In de eerste plaats omdat we een ‘fellowship’ zijn en dus een stukje zorg voor elkaar hebben. Als gevolg daarvan delen we ook geld met elkaar. Een gift aan OMF is een gift aan OMF, maar dan wel een gift met een bepaalde bestemming. OMF zorgt ervoor dat de gift op zijn bestemming (bij de zendelingswerker) komt. Bovenstaande is ook belangrijk voor de status van de zendingswerker: hij of zij is een lid van de gemeenschap OMF en niet een werknemer of een kleine zelfstandige. Als gevolg daarvan delen we ook fondsen met elkaar zodat we onverhoopte tekorten van zendingswerkers kunnen opvangen. Hierdoor hoeven zij niet direct naar huis terug te keren als de financiële situatie even wat minder rooskleurig is. Deze wetenschap geeft zendingswerkers rust; zij kunnen zich helemaal concentreren op de taak die zij op het zendingsveld hebben.’

Je werkt al veertien jaar voor OMF; wat kenmerkt de organisatie?
‘In al die jaren heb ik gezien dat OMF heel verantwoord met geld omgaat. Het wordt goed beheerd en er is een goed systeem dat inzichtelijk maakt waar elke euro aan wordt besteedt. Wie een gift geeft aan OMF kan er zeker van zijn dat het ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming komt. Bovendien wil ik graag kwijt dat OMF naar mijn mening uitblinkt in de goede zorg en begeleiding die ze geeft aan de zendingswerkers.’

—————————————————————————————————————————

Dit artikel is geschreven door Menno en is de eerste van de driedelige serie ‘Een blik achter de schermen’.
Maak ook kennis met onze andere medewerkers en vrijwilligers.

Start typing and press Enter to search