Vier manieren om te bidden in de Corona-crisis

Het Coronavirus (COVID-19) dat eind vorig jaar de kop opstak in de Wuhan, China heeft Nederland bereikt. Circa 240.000 mensen in minstens 160 landen zijn getroffen door het virus.

Het virus is fataal geweest voor circa 10.000 personen, waarvan de meeste in de provincie Hubei en Italië. Dit is een interactieve kaart van de John Hopkins Universiteit die het aantal gevallen bijhoudt.

Wat moet de respons zijn van ons als christenen?

Vertrouwen hebben in tijden van Duisternis

Algemeen directeur van OMF Internationaal Patrick Fung schreef onlangs het volgende naar de leden van OMF:

“Iedereen die het International Centrum aan de Cluny Road 2 in Singapore bezoekt, ziet de woorden: ‘Heb geloof in God.’ Wanneer ‘s avonds alles gehuld is in duisternis, dan lichten de woorden op en wordt de aandacht getrokken naar de woorden: ‘Heb geloof in God’ (Marcus 11: 22 NIV).

The psalmist bemoedigt ons in tijden van duisternis en onrust, met de volgende woorden:
“Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.” (Psalm 139:12)

We zijn allen aan het bidden voor de situatie. Terwijl velen van ons geconfronteerd worden met onzekerheden, is het belangrijk te weten dat er in God geen onzekerheid is. We zijn de Heer enorm dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen, zelfs met alle beperkingen die worden opgelegd. We worden gedreven door geloof, niet door angst.

Ik was afgelopen week bezig om de verslagen uit 1927 te lezen van de China Inland Mission. Dit was eveneens een periode van duisternis voor de lokale christenen en christelijke werkers. Alle zendelingen werden door de consul verzocht te evacueren onder de nare omstandigheden. Zij werden echter bemoedigd door de woorden van Marshall Broomhall:
“In het licht zijn wij ons over het algemeen niet bewust van onze beperkingen. Maar als de avond valt, worden we gegrepen door hulpeloosheid, waardoor we het uitroepen naar onze God. Geloof heeft de duisternis nodig om geopenbaard te worden. Wanneer ons pad zichtbaar is, is de noodzaak voor geloof minder sterk. Echter wanneer de avond valt, krijgt geloof de mogelijkheid om te schijnen.”

Ik ben enorm bemoedigd door wat ik te horen krijg uit China. Eén kerkleider deelde het volgende:

“De situatie is kritiek. Maar de Heer heeft het virus gebruikt om vele kerkleiders, als nooit tevoren te verenigen in gebed voor de natie en voor de kerk in China. Ook hebben wij lange tijd niet meegemaakt dat zovele kerkleiders, in staat zijn tijd te kunnen doorbrengen met hun kinderen en partners. Dit is zeker een zegening, omdat ze gedwongen zijn om stil te staan. De kinderen hebben hun vaders nodig, en daarin wordt nu voorzien. We danken God hiervoor.”

Inderdaad, zelfs de duisternis is als licht voor U, Heer. Mogen onze harten bemoedigd worden als wij ons vertrouwen in U blijven stellen God. Het is tijd om stil te staan, en ons te bezinnen, maar het is ook tijd om ons te verenigen en ons uit te strekken. Laten we niet ophouden ons vertrouwen in Hem te stellen.”

Reageren in Gebed

We geven uiting aan ons geloof in God die getrouw is in het horen en verhoren van de gebeden van Zijn volk. Wij allen kunnen bidden voor degenen die getroffen zijn door COVID-19. Wij brengen hen allemaal voor Uw troon.

Hoe kunnen wij bidden? En waarvoor moeten wij bidden?

Vier punten om ons te helpen als we bidden voor de situatie met het Coronavirus.

1. Bid tot God, de Vader de Schepper en de Onderhouder van alles

Wanneer wij denken aan degenen die getroffen zijn door het virus – die dierbaren zijn verloren, die het virus dragen en wier levens op z’n kop zijn gezet, dan bidden wij tot de Vader, de Schepper van alles. Hij is het aan Wie de hele aarde en alles erin toebehoren.

Bid:

 • voor genezing voor allen die ziek zijn, en dat de medische behandeling aanslaat
 • voor een eind aan de verspreiding van het virus
 • dat degenen die thuis in quarantaine zijn, hun huis niet verlaten. Bid voor geduld en goede onderlinge relaties voor de mensen die op elkaars lip zitten.

2. Bid tot de God van alle vertroosting

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” (2 Korinthe 1:3,4 HSV)

Bid:

 • om Gods troost en vrede voor de vele studenten die in het buitenland studeren en die zeer bezorgd zijn om familie en vrienden thuis. Dat OMF-werknemers die betrokken zijn bij de studenten hen de voortdurende steun kunnen blijven bieden die ze nodig hebben, en dat zij Gods leiding hierin mogen ervaren als ze dit doen.
 • Bid dat het effectief zal zijn, wanneer scholen gesloten worden om de verspreiding van COVID-19 te beperken. En bid ook voor de ouders die vrij moeten nemen van hun werk of kinderopvang moeten regelen.
 • Het virus is een herinnering aan de onzekerheid van het leven – bid dat velen tot Christus zullen worden getrokken, een zekere hoop in onzekere tijden.
 • Bid dat christenen de mensen om hen heen kunnen troosten met de troost die ze van God ontvangen.

3. Bid tot de Geest, die wijsheid en kracht brengt

De medische staf en regeringen van landen staan voor een zware strijd tegen het COVID-19-virus. God de Geest brengt wijsheid en kracht. Uit genade geeft Hij kracht aan de zwakken en sterkt Hij de mensen. Hij schenkt wijsheid, zelfs aan degenen die Hem niet kennen.

Bid:

 • voor kracht voor de zorgverleners die te maken hebben met het COVID-19 virus in Oost Azië (en in Nederland en wereldwijd. Red.). Er zijn vele gevallen van extreme uitputting, en medisch personeel dat fysiek afgesneden is van het contact met hun partners en kinderen. Vraag de Heer om hen bij te staan en dat zij Hem aanroepen voor Zijn kracht.
 • voor wijsheid van regeringen en medisch experts in hun strijd om het virus een blijvende halt toe te roepen.

4. Bid tot Christus, het Licht van de wereld

Des te duisterder de omgeving, des te sterker het licht zal schijnen. In tijden van duisternis, moeilijkheden en onzekerheid, zien we vaak dat de Gemeente van Christus groeit op geestelijk vlak maar ook in aantallen.

Bid:

 • dat christenen blijven vertrouwen op de Heer, en dat ze zich blijven richten op Jezus Christus voor de vrede die zij zoeken.
 • dat christenen anderen altijd blijven wijzen op Jezus.
 • dat gemeentes in eenheid bidden en op praktische wijzen de liefde en vertroosting van Christus betonen aan de mensen op hun heen.
 • dat de medewerkers van OMF en andere instanties Gods vrede mogen kennen en dat ze hun angsten kunnen omzetten in gebeden (Filippenzen 4:6).
 • voor fysieke, mentale en geestelijke bescherming.

 

Specifieke Gebedsverzoeken

Bid:

 • om gelegenheden om te getuigen van de Hoop die in ons is. Juist nu is het essentieel om te weten dat alleen in God onze zekerheid ligt;
 • voor wijsheid voor de werkers op het veld die zoeken naar hoe ze van betekenis kunnen zijn in nood, zonder onverstandige keuzes te maken.
 • voor de kandidaten die zich voorbereiden op uitzending en waarvan hun plannen nu onzeker zijn.
 • voor allen die voor korte tijd naar Oost-Azië zouden willen met Serve Asia. Velen hebben te maken met teleurstelling omdat er geen mogelijkheden zijn voor komende periode. Bid mee voor rust, troost en wijsheid.
 • voor de mensen die voor korte tijd in Oost-Azië zijn. Ze worstelen met de vraag of ze al terug naar Nederland moeten gaan of niet. Bid mee voor geduld en wijsheid.
 • voor onze nieuwe collega’s Javed en Marianne. Zij zouden afgelopen week beginnen met hun nieuwe functie. Door het virus hebben we het inwerkprogramma niet helemaal kunnen uitvoeren. Elkaar fysiek ontmoeten wordt afgeraden en hen goed inwerken en begeleiden is dan lastig. Bid dat zij zich ondanks deze lastige situatie, hun plekje mogen vinden binnen het werk van OMF.
 • voor hen die van plan waren om het Xplore Mission weekend te bezoeken, en verder willen ontdekken of de Heer een plan met hen heeft in zending. Bid mee dat de Here hen hoe dan ook zal leiden op hun pad.

Start typing and press Enter to search