De geschiedenis van zending is de geschiedenis van verhoorde gebeden

‘De geschiedenis van de zending is de geschiedenis van verhoorde gebeden’. Als dat waar is, dan zouden we meer en intensiever moeten bidden! Zou jij graag voor zending willen bidden, maar weet je niet goed hoe je daar vorm aan kunt geven? Dan ben je niet de enige. In de praktijk vinden veel mensen het lastig om voor Gods werk wereldwijd en voor uitgezonden zendingswerkers te bidden. We geven je daarom graag een aantal aandachtspunten.

IN GELOOF BIDDEN

  • Vraag God waarvoor je kan bidden, en vraag Hem je te helpen in het vinden van een praktische vorm die bij jou en je situatie past.
  • Geloof net zo vast in Gods beloften, als je gelooft in je eigen redding. Zie Johannes 11:40 en Marcus 9:23.
  • Het kan helpen een geloofsopbouwend artikel te lezen voordat je gaat bidden. Er zijn verschillende zendingsbladen, bijvoorbeeld ons magazine Oost-Azië’s Miljoenen en zendingsboeken die je kunnen inspireren tot gebed.

GERICHT BIDDEN
Wordt een gebedspartner! Meldt je aan voor een weblog, nieuws- en gebedsbrief van een zendingswerker. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het veld, zodat je daar gericht voor kunt bidden. Leg contact met de zendingswerker, en laat weten dat je bidt. Dit betekent veel voor de zendingswerker. Op deze website staan de zendingswerkers in ‘open landen’, maar er zijn ook zendingswerkers werkzaam in ‘creatief toegankelijke gebieden’. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over deze zendingswerkers.

AANHOUDEND BIDDEN

  • Wanneer je voor een zaak bidt, houd dan vol totdat God je antwoord heeft gegeven. Misschien wil God je gebruiken om de zendingswerkers ‘in de rug te dekken’ met aanhoudend gebed. Zie 1 Thessalonicenzen 5:17 en Lucas 18:1.
  • Bidden gaat niet vanzelf, daar moeten we ons toe zetten. God belooft ons te helpen met Zijn Geest. Zie Romeinen 8:26-28.

SAMEN BIDDEN

  • Het is geweldig om samen met anderen te eensgezind te bidden. Jezus verbindt een belofte aan het gezamenlijk gebed. Zie Mattheus 18:18-20.
  • Sluit je aan bij een gebedsgroep. Samen bidden helpt om concreet en regelmatig te bidden. Misschien is er in je gemeente of in de buurt een gebedsgroep voor een zendingswerker. Het kan helpen om met anderen te bidden die ouder zijn in het geloof, of zich al verdiept hebben in dàt deel van de wereld of dìe groep mensen. Na verloop van tijd ga je merken dat je geloof groeit.
  • Sluit je aan bij een OMF-gebedsgroep.

BIDDEN EN VASTEN
De Bijbel verbindt bidden vaak met vasten. Het gaat er dan niet om iets van God af te dwingen, maar het kan de bidder helemaal op God richten met het verlangen dat Hij tot hem spreekt. Zie Handelingen 13:2 en Marcus 9:29.

BIDDEN MET DANKZEGGING
Iemand heeft gebed en lofprijzing eens vergeleken met de twee vleugels van een vogel. Lofprijzing hebben we nodig om op te stijgen boven onze omstandigheden. Het is belangrijk dat we God niet alleen danken voor de antwoorden die Hij gaf, maar ook voor de antwoorden die Hij nog gaat geven. Zie Marcus11:25. Het gebed heeft kracht, vooral als het met lofprijzing gepaard gaat. Zie 2 Kronieken 20:20-22.

Tekst is met toestemming overgenomen uit ‘Bidden voor zendingswerkers’, EZA 2010

Suggesties

Gebruik de OMF-gebedsboekjes om te bidden voor een specifiek land. Neem deel aan een OMF-gebedsgroep of start er zelf een. Vraag de OMF-gebedskalender aan en bid mee voor onze zendingswerkers.

Start typing and press Enter to search