Betrokken zijn

In deze rubriek worden de vijf kernwaarden van OMF Nederland uitgelicht. De vorige keer stond ‘Afhankelijk zijn’ centraal. Deze keer kijken we naar ‘Betrokken zijn’

Ik ben nu ruim drie jaar als zendingswerker verbonden aan OMF. In deze drie jaar heb ik mogen zien en ervaren dat ‘betrokken zijn op elkaar’ geen lege woorden zijn binnen OMF. Zowel op kantoor in Nederland als in de teams in de landen in Oost-Azië zie ik dat de zorg voor elkaar, op zowel geestelijk als praktisch gebied sterk ontwikkeld is. Dit is een Bijbelse opdracht, maar het is ook van groot belang voor de voortgang van het zendingswerk. Door er te zijn voor elkaar als er spanningen zijn rondom gezondheid, financiën of als er aanvechting is in het werk en het geloof, delen we de lasten en kunnen we elkaar van nieuwe krachten voorzien.

In Galaten 6:2 worden we opgeroepen om ‘elkaars lasten te dragen’. En om goed te doen aan iedereen, en in het bijzonder aan de ‘huisgenoten van het geloof’ (vs. 10). Dat is nogal wat. Je kiest ervoor om jezelf te belasten met iets wat zwaar op de ander drukt. En dit kost je wat. Het kost je soms letterlijk spierkracht, (vrije) tijd en privacy. Maar het kost je soms ook je gemoedsrust en onbevangenheid. Immers, de last van een ander heeft vaak een geestelijke dimensie: iemand kampt met depressieve gevoelens, is angstig of deelt een geheim met jou.

Onze betrokkenheid op elkaar is helend en bemoedigend. Toch heeft dit ook grenzen. We kunnen een tweede en soms ook derde mijl gaan met elkaar. Maar onze mogelijkheden om de last van een ander te dragen zijn eindig. Ook voor diegene die een last overneemt, wordt het op een gegeven moment te zwaar. Kijk maar eens naar de mantelzorgers die na jaren van zorgen voor een dierbare moeten zeggen ‘het gaat niet meer’. Maar dit geldt ook voor de collega-zendingswerker die moet zeggen ‘mijn mogelijkheden om je te helpen zijn uitgeput’. Wat is het dan bijzonder om te weten dat jij, als diegene die de last van de ander op je nam, die last weer mag doorgeven. Want ‘voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed gedragen’ (Jes 53:4). Jezus is de ultieme Lastdrager. Niet alleen legt Hij onze menselijke gebrokenheid op Zich, maar ook de last die niemand anders dragen kan namelijk onze schuld voor God.

In onze betrokkenheid op elkaar moeten we steeds doorverwijzen naar Jezus. Anders redden we het uiteindelijk niet. Alleen met Jezus worden de lasten draagbaar. Hij zegt immers niet voor niets dat Zijn juk zacht is, en Zijn last licht (Mat. 11).

Start typing and press Enter to search