Annulering concerttour

Toelichting annulering van concerttour

Zoals u weet worden per 25 september nieuwe coronamaatregelen van kracht die ons allemaal raken. Vanaf deze datum is op steeds meer plekken het zogenoemde coronatoegangsbewijs verplicht. Dit gaat ook gelden voor de concertreeks die OMF Nederland en Christian Verwoerd & Band gepland hebben. Dit hadden we heel graag anders gezien. We hebben de afgelopen weken hierover intensief overleg gehad – zowel intern en met juridische deskundigen. We hebben ook gebeden voor wijsheid in de beslissingen die we moeten nemen. We zijn tot het gezamenlijk besluit gekomen de concertreeks te annuleren voor zover de concerten in Nederland plaatsvinden. Graag lichten we ons besluit toe.

Allereerst willen we benadrukken dat we niets liever doen dan samen met u en jou stil te staan bij de liefde van God voor deze wereld. Hij is het waard om aanbeden te worden en we geloven dat dit juist in een tijd als deze dóór moet gaan. Dat is het doel van deze avonden. God gaat door met Zijn werk, en Zijn zendingsmissie is onveranderd,  en daarom willen ook wij door gaan. Het voorbeeld dat Jezus ons laat zien over hoe te leven en te werken onder een regering die maatregelen oplegt die niet de Zijne waren, inspireert ons.  En tenslotte geloven we ook dat we met het door laten gaan van de concerten onder beperkende maatregelen niemand zouden vragen iets te doen wat tégen Gods geopenbaarde wil ingaat. Met dit in gedachten hadden wij zelf dan ook volledig vrijmoedigheid om de concerten door te laten gaan, ondanks dat daar een coronatoegangsbewijs voor nodig zou zijn geweest.

Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat er veel onrust ontstaan is en er veel vragen leefden onder degenen die de concerten zouden willen bezoeken. We menen dat deze onrust en de druk die daardoor op medewerkers en concertbezoekers gelegd wordt teveel de aandacht wegtrekt van datgene wat we met deze concerten willen bereiken, namelijk de aanbidding van God en Hem danken voor Zijn liefde voor de volken. We nemen deze beslissing met pijn in ons hart. Omdat wij en velen met ons uitkeken naar deze concerten, en omdat er al veel voorbereidingen zijn getroffen door het team en de mensen van de locaties waar de concerten gehouden zouden worden. Het annuleren van deze concerten betekent echter niet dat onze boodschap stilvalt. We gaan op een andere manier en op andere momenten de boodschap van zending en aanbidding met u delen.

Tenslotte is ons gebed dat deze turbulente tijd ons als christenen bij elkaar zal brengen en dat onze tegenstander ons niet uit elkaar zal drijven. Wat ons bindt, inspireert en één maakt is sterker en belangrijker dan de vorm en wijze waarop we onze boodschap met u willen delen. Wij spreken de wens uit dat we elkaar als broeders en zusters zullen respecteren en niet veroordelen of ‘minder achten’, ook al maken we op een integere wijze verschillende keuzes. We hopen u allen op een ander moment te verwelkomen op een van onze activiteiten, om God te aanbidden en in beweging gezet te worden voor Zijn werk. Dat werk moet doorgaan….. totdat Hij komt!

Maarten Kommers                                                                    Christian Verwoerd
Directeur OMF Nederland                                                      Zanger

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op via nl.comms@omfmail.com.

Start typing and press Enter to search