Afhankelijk zijn

In deze rubriek worden de vijf kernwaarden van OMF Nederland uitgelicht. De vorige keer stond ‘Leven uit geloof’ centraal. Deze keer kijken we naar ‘Afhankelijk zijn’

Voor OMF Nederland betekent dit dat we ons bewust zijn van het feit dat we werken in de missie van God. Zending is het idee van God. Hij roept ons op om mee te doen en in beweging te komen. Tegelijkertijd willen we niet voor Hem uitlopen.

Als ik aan afhankelijkheid denk moet ik denken aan de woorden van Jezus in de Bergrede: ‘Zalig zijn de armen van geest’. Anno 2019 lopen niet veel mensen warm voor deze zin. We leven in een tijd van zelfontplooiing, ‘de beste versie van jezelf worden’, en onafhankelijk zijn. En dat staat haaks op het ‘arm van geest’ zijn. Want dit heeft alles te maken met afhankelijkheid. Je realiseren dat je zonder God niet kunt leven en werken en je daaraan overgeven. Je realiseren dat je begrensd bent in wie je bent en wat je kunt bereiken.

In het verlengde van afhankelijkheid ligt  ‘nederigheid’. Het Engelse woord hiervoor, humility, vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord ‘humus’ wat ‘aarde’ betekent. Afhankelijkheid , nederigheid heeft alles te maken met ‘geaard zijn’. Met stevig in je schoenen staan. Je weet wie je bent, waar je vandaan komt, wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Als OMF willen we ons steeds actief in een positie van afhankelijkheid brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om de financiën die nodig zijn voor ons werk. Maar ook in het zoeken naar de weg en het tijdpad van God in de selectie en begeleiding van nieuwe zendingswerkers.

Ik bid dat jij en ik zullen groeien in afhankelijkheid en nederigheid. Het doet recht aan wie God is, en wie wij zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de belofte die er aangekoppeld is: ‘want van hen is het Koninkrijk der hemelen’.

Start typing and press Enter to search