50 jaar OMF Nederland – Marijke

Marijke is in 1990 uitgezonden naar Thailand, vanuit een Zwitserse en Nederlandse gemeente.

Hoe ben je met OMF Nederland in contact gekomen?
Via een omweg heb ik OMF Nederland leren kennen. Ik woonde en werkte in Zwitserland – schreef zo’n 15 Nederlandse zendingsorganisaties aan, maar de OMF zat daar niet bij, omdat zij niet adverteren. Van enkele organisaties kreeg ik antwoord en toen ben ik naar de voorganger van mijn gemeente gegaan. Die stuurde me naar de SPM (zendingstak van onze gemeente). De leider daarvan stuurde me naar de Zwitserse tak van de OMF en die stuurde door naar de Nederlandse tak van de OMF….

Bij welk soort zendingswerk ben je betrokken geweest?
Ik heb in Thailand als fysiotherapeut in het Manorom Christian Hospital gewerkt. Daarnaast kerkenwerk in Chumsaeng; daar had ik voorheen tijdens mijn taalstudie gewoond.

Terugkijkend op de tijd met OMF, wat is het mooiste dat God heeft gedaan, door jouw werk heen?
Mede door mijn werk zijn er mensen tot geloof gekomen en/of gegroeid in hun wandel met de Heer
Op welke manier ben je nu nog betrokken bij het werk van OMF?
Ik heb me aangesloten bij een gebedsgroepje waar we bidden voor de B.Y.bevolking, een nog zo goed als onbereikte bevolkingsgroep in China, waar een vroegere huisgenote van mij werkt. Verder ontvang ik de maandelijkse gebedskalender en gebedsbrieven van verschillende oud-collega’s.

Wat wens je OMF Nederland toe?
Ik hoop en bid dat door het werk van de OMF nog vele mensen het evangelie zullen horen en zullen gaan geloven in en vertrouwen op de Heer Jezus. Voor de OMF Nederland wens ik, dat er nog veel zendelingen uitgezonden zullen worden.

Start typing and press Enter to search