50 jaar OMF Nederland – Klaas en Evelien Huizinga

Klaas en Evelien waren werkzaam in Korea en zijn nog steeds betrokken bij OMF Nederland. Samen met hen kijken we terug in de tijd.

Hoe zijn jullie met OMF Nederland in contact gekomen?
Ik (Klaas) kwam in contact met OMF (toen nog OZG) toen ik in Wageningen studeerde, door een zendingsavond van Ichthus, de evangelische studentenbeweging waar ik lid van was. Sonja van Benthum van den Bergh kwam samen met Denis Lane, de toenmalig Overseas Director uit Singapore. Ik werd enorm aangesproken, en heb daarna verscheidene gesprekken gehad met Sonja.  ‘Typisch’ voor OMF, adviseerde Sonja mij ook om bij andere zendingsorganisaties te kijken. Dat bevestigde mij echter des te meer om met OMF in zee te gaan.

Op Mission ‘80, een zendingscongres in Lausanne, leerde ik Evelien kennen, die toen voor Open Doors daar aanwezig was. Ze werd aangesproken door de hoofdspreker, Michael Griffith, die toen Algemeen Directeur was van OMF International. Ik introduceerde haar verder aan de OMF bij de stand, en enkele maanden daarna gingen we samen naar het OZG jeugdweekend in Baambrugge.

Bij welk soort zendingswerk zijn jullie betrokken geweest?
Aanvankelijk was ik betrokken bij het werk van de IFES (International Fellowship of Evangelical Students) in Korea, waar ik meehielp in staftraining. Daarnaast probeerde ik Koreaanse studenten via IFES te interesseren voor zending overzee. Samen met Evelien organiseerden we Engels kampen voor geïnteresseerde studenten en deden we missiontrips met hen als training naar India. Ook werkte ik voor de Koreaanse OMF, waar ik samen met een Koreaanse collega zendingstrainingsprogramma’s opzette voor zowel OMF kandidaten, als studenten die interesse hadden in OMF. Evelien ging Engelse les geven op bijscholingsinstituten voor middelbare scholieren, van waaruit ze Engelse Bijbelstudiegroepen opzette. Ze organiseerde ook Engelse kampen met hen, en een aantal kwamen tot geloof.

Terugkijkend op de tijd met OMF, wat is het mooiste dat God heeft gedaan, door jullie werk heen?
Nog steeds hoor ik berichten van Koreaanse OMF zendelingen, die via onze trainingen naar het veld zijn gegaan, en daar heel vruchtbaar aan het werk zijn. Met de jongelui waar Evelien Engelse Bijbelstudie mee deed, hadden we een heel persoonlijke band, en het was bijzonder een aantal tot geloof te zien komen.

Op welke manier zijn jullie nu nog betrokken bij het werk van OMF?
Evelien vertaalt het tweemaandelijkse blad ‘Zicht op Noord-Korea’, en ik heb een aantal jaren in het bestuur gezeten. Nu is mijn taak meer om voor de nieuwe generatie OMF-ers dagelijks te bidden.  

Wat wensen jullie OMF Nederland toe?
We wensen OMF Nederland de lijfspreuk van Hudson Taylor toe: ‘Have Faith in God’.  Bidden voor nieuwe werkers en financiële middelen, gelovend dat de Heer op zijn tijd zal voorzien, zoals Hij altijd heeft gedaan. Mogen nog veel kerken in Oost-Azië worden gesticht en op hun beurt het Goede Nieuws verspreiden.

Start typing and press Enter to search