Door de verschuiving van het christendom van noord naar zuid zijn steeds meer landen, die voorheen zendelingen ontvingen, in staat om zendelingen te zenden. Het is bijzonder om in Isaan in een team te werken met niet alleen westerse zendelingen, maar ook mensen uit India en de Filipijnen. Deze collega’s staan doorgaans dichter bij de Thaise bevolking worden opgenomen in de Thaise samenleving en zijn in staat om diepere relaties aan te gaan.

Deze verschuiving brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. De nieuwe zendende landen hebben moeite om de financiële middelen bij elkaar te krijgen. Dit komt doordat, in ons geval Thailand, duurder in levensonderhoud is, dan de zendende landen als India en Filipijnen. De eerste verantwoordelijkheid voor financiële ondersteuning ligt bij de zendende kerken. Echter, afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de kerken dit (nog) niet altijd voor elkaar krijgen. Dit levert stressvolle situaties op voor de zendelingen. Daarom hebben met onze collega’s uit India en Filipijnen afgesproken dat we met beschikbare middelen willen bijdragen aan de werkonkosten. Zo blijft het levensonderhoud de verantwoordelijkheid van de zendende kerk en neemt ‘het noorden’ ook een deel van deze verantwoordelijkheid op zich.

Tegelijkertijd werk OMF aan mobilisatie van nieuwe werkers in deze landen en bewustwording binnen de zendende kerken om volledige verantwoordelijkheid te dragen.

Op dit moment zijn er 2 families uit India en 1 familie plus 1 single uit de Filipijnen in Isaan. De collega’s uit de Filipijnen hebben een gedeeltelijke tegemoetkoming voor werkonkosten. De families uit India niet. Komend jaar komt er een derde familie uit Noordoost India. Iedere familie kan maandelijks werk onkosten declareren bij OMF Isaan, met een maximum van 300 euro per maand (indien voorhanden). Afgelopen 5 jaar heeft een trustfund uit Amerika bijgedragen om deze kosten te dekken. Dit fonds is afgelopen jaar opgeheven. Daarom is er voor dit jaar (en daarna) 12.500 euro nodig.

3 familie * 12.000 bath  *12 maanden 432.000 bath = +/- 11.000 euro

1 familie + single * 3.000 bath * 12 maanden 72.000 bath = +/- 1.800 euro

Low Income
rina-and-puii-renthlei

Ondersteun het project door:

Een gift over te maken op het rekeningnr.
BE70 2350 3056 6025  van OMF International België v.z.w. met vermelding:
‘Zendelingen uit ‘low income nations’ – Isaan Thailand..

Meer nieuws over de twee families: klik hier

Start typing and press Enter to search