Wou u ook graag een wonderlamp zoals Aladdin ?  

Stel: u vindt de wonderlamp van Aladdin (misschien op de rommelmarkt van de kerk?), u wrijft erover, de geest verschijnt, en hij zegt dat hij al uw wensen zal vervullen, wat zou u dan vragen ? In 1 Koningen 3:5 verschijnt God aan koning Salomo en zegt: “Vraag; wat zal Ik u geven”? Maakt het u niet afgunstig dat God zoiets aan Salomo vraagt? Salomo was niet volmaakt, maar hij wist dat God hem liefhad (2 Samuël 12:24-25) en hij betoonde op zijn beurt zijn liefde voor God op een buitensporige wijze (het offeren van 1000 offerdieren – 1 koningen 3:4). Wanneer heeft u voor het laatst God op een buitensporige wijze aanbeden? Dat God met Salomo sprak laat zien dat Hij een levende relatie met hem onderhield. Verrassing! Deze keer komt God tot u: “vraag wat gij maar wilt, en het zal u gegeven worden” Zo staat het in Johannes 15:7 en ook in Johannes 14:14 (tweemaal!). Is dat hetzelfde als de geest uit de wonderlamp? Nee, dit is wat er gebeurt als men een levende relatie onderhoudt met de Heer: het is blijven (nabij zijn) in Jezus, en Zijn woorden in u laten blijven (Johannes 15:7) Johannes 14:14 noemt dat “vragen in Jezus’ naam”. Dat is pas een relatie! Heeft u die ook ? In een goede relatie wordt in beide richtingen gecommuniceerd. Zou u niet denken dat, als het goed is, u precies zult weten wat te vragen en dat u dan het juiste antwoord kan verwachten? Vindt u het niet normaal dat ook de andere partij er zo over denkt? Ook Jezus doet dat, Hij doet ons een voorstel en verwacht dat we daarop zullen reageren: “Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat Ik u gebied” (Johannes 14:15 en 15:9). Het woord “gebied” mag dan streng klinken, maar u moet bedenken dat, als iemand u iets gebiedt, iemand die alles over u weet, maar toch van u houdt met een volmaakte liefde, u er van uit mag gaan dat hij alleen het beste met u voorheeft! Het gebod is: volmaakte liefde. Alleen volmaakte liefde mag verwachten dat men met vreugde zal gehoorzamen. Willen wij in deze gemeenschap blijven? Vertrouwen we Hem en hebben wij Hem lief? Hij biedt aan onze verzoeken in te willigen, mag Hij dan verwachten dat ook Zijn verzoeken ingewilligd worden? Hetgeen u Hem vraagt, laat zien hoe u over Hem denkt. Wat blijkt uit uw gebeden? Hoe wordt er gebeden in onze kerken? Hoe tijdens de bidstonden in uw gemeente en die van haar leiding? Als gemeenten maken wij plannen voor allerlei activiteiten teneinde God te verheerlijken (groei, uitbreiding, verdieping, gemeenschap, evangelisatie). Willen wij daarbij eerst Gods wil zoeken, of vragen we Hem alleen dat Hij onze eigen plannen zegent? Uit hetgeen wij vragen, zal blijken welke relatie we hebben met God. Weet u niet waar te beginnen? Neem dan voortaan deel aan de wekelijkse gebedssamenkomsten in uw kerk, of stel voor om met anderen een nieuwe gebedskring te starten. Geef prioriteit aan het gebed (zowel in tijd als in timing) tijdens uw vergaderingen. Er is zoveel dat wij Hem kunnen vragen, zoveel waarvoor wij Hem kunnen loven en danken. Blijf in Hem! Wij hebben iets veel beters dan een geest in een wonderlamp.

Alex
Vertaald uit het Engels: Liliane de Vries

Start typing and press Enter to search