Wat kost het dienen van God?

Wat zou het June gaan kosten om in haar eigen land God te dienen door te evangeliseren onder mensen van een andere cultuur ? Na het beëindigen van haar universitaire studies sloot June zich aan bij een team dat evangeliseerde onder Moslims. Haar ouders waren erg ontgoocheld over deze beslissing en vonden dat de loopbaan die ze gekozen had, de familie niet tot eer strekte. Toen ze aankwam op haar werkterrein drong het tot haar door dat het haar veel moeite zou kosten om haar verlegenheid te overwinnen, evenals haar angst voor het omgaan met de lokale moslim bevolking. Ze moest ook zorgen dat ze haar eigen kost verdiende, zodat de buurt haar zou accepteren. De eerste maanden verkocht ze deur-aan-deur producten, samen met een collega. Geen gemakkelijke taak voor iemand die zo verlegen was als zij! Omdat zij volkomen vertrouwde op de Heer, hielp Hij haar om meer zelfvertrouwen te krijgen. Momenteel werkt ze als plaatselijke overheidsambtenaar. Eén van de gevolgen van June’s beslissing is ook, dat ze niet getrouwd is, maar ze heeft daar vrede mee, omdat ze dit eveneens in Gods handen heeft gelegd. Niettemin sporen de mensen uit haar buurt haar voortdurend aan om na te denken over enkele potentiële huwelijkskandidaten! Een groot gemis voor haar is het weten dat de lokale bevolking haar niet “nodig” heeft, dit in uiterste tegenstelling tot de liefde en waardering die zij gewoon is te krijgen van de vele christen vrienden die ze heeft in de omgeving waar ze vandaan komt. Bid dat God: – June zal leiden tot vriendschappen met mensen in haar buurt waar ze een vertrouwensrelatie mee kan opbouwen, en dat zij door haar ertoe zullen komen Jezus te volgen, – haar zal helpen om vrijmoedig te spreken over wat Jezus voor haar gedaan heeft, – June zal gebruiken om veel anderen aan te moedigen om ook te gaan werken onder mensen van een andere cultuur.

Artikel uit de nieuwsbrief van ‘Apeopleloved’
Nederlandse vertaling: Liliane de Vries

Start typing and press Enter to search