Doel organisatie

De zendingsopdracht van Jezus Christus uit te voeren door individuen, groepen en kerken in België te stimuleren om te bidden, te geven en/of te gaan naar de volken in Oost-Azië.

Taakomschrijving

Deze taakomschrijving heeft als uitgangspunt het hoofddoel van onze organisatie: het verheerlijken van God door onze individuele en gezamenlijke inzet.

Bestuursleden worden gekozen om een zo breed en evenwichtig mogelijke bijdrage te leveren aan het (gehele) thuisfront. Zowel man als vrouw zijn geschikt voor deze functie. De leden kunnen uit verschillende kerkelijke achtergronden en denominaties komen.

  • Het bestuurslid is samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het vervullen van de doelstellingen en de doeleinden van de vereniging. Een diversiteit aan competenties en ervaringen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de organisatie zijn zeker welkom.
  • Lidmaatschap van de Raad van Bestuur houdt tevens in loyaliteit t.o.z. van beleid en uitvoering.
  • Het bestuurslid heeft een brede interesse voor het werk en wil het werk ook in gebed brengen bij de Here.
  • Het bestuurslid verbindt zich om regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen en zorgt voor een verantwoorde deelname.
  • Bekwaamheden waarover het bestuurslid dient te beschikken: bewezen christelijk karakter, instemmen met OMF leerstellingen, actief in plaatselijke kerk/gemeente, geestelijk volwassen en onderscheidingsvermogen, begrip van organisatorische dynamiek en functies, goede besluitvaardigheid, een team player zijn, bewezen interesse in zending en OMF bedieningsmogelijkheden.

Frequentie vergadering

De bestuursvergaderingen gaan viermaal per jaar door, de Algemene Vergadering eenmaal per jaar in het 2e kwartaal. In totaal vijf vergaderingen per jaar.

Interesse?

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: ccousinne@omf.be  – tel.: 016-20.32.05.

Vragen?

Heeft u vragen over OMF, de samenstelling van het bestuur? Aarzel niet om per  e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen

Start typing and press Enter to search