Op moederdag kopen kinderen in heel Thailand handgemaakte kettingen van heerlijk ruikende jasmijnbloemen en geven die aan hun moeder. Op onderwijzersdag zitten kinderen aan de voeten van hun onderwijzers, plaatsen hun handpalmen tegen elkaar in de zogenoemde ‘wai’ en maken een buiging om hun leerkrachten te danken voor het overbrengen van kennis. Bij het Thaise nieuwjaar in april doen alle Isaners, jong en oud, mee aan het ritueel van het gieten van koel, geurig water over de handen van hun werkgevers, dorpsoudsten en andere mensen die ze willen eren. Het eren van je ouders, onderwijzers of ouderen geeft God vreugde, en het doet de Isaners goed.

Er zijn ook tradities, ‘Heet Sipsong’ of ‘Twaalf tradities’ genoemd, die met het boeddhisme te maken hebben. Elke traditie is gekoppeld aan de maancyclus van een bepaalde maand. Er hoort een tempelceremonie bij waaraan iedere familie in het dorp wordt geacht mee te doen. Deze rituelen zijn onder andere: rijstzakken op elkaar stapelen om te werken aan een goed karma, geld inzamelen van het dorp, monniken voorzien van levensmiddelen, monniken trakteren op lekkernijen die van kleefrijst zijn gemaakt, het luisteren naar de beste prekoedha, uit uitgieten van gewijd water, monniken voorzien van benodigdheden aan het begin van de boeddhistische vastentijd, monniken uitnodigen om een zegen te vragen over de grote schoonmaak, giften aan de tempel aan het einde van de boeddhistische vastentijd, het tevreden stellen van watergeesten, en tenslotte, het schenken van gewaden aan monniken. Oudere Isaanse mensen zeggen vaak: ‘Ik kan Jezus niet volgen – dan zou ik die twaalf tradities overboord moeten zetten die ik van mijn voorouders heb meegekregen’. Degenen die Jezus wel volgen, worden met de nek aangekeken omdat ze niet aan de tradities meedoen. ‘Jij zondaar,’ kreeg Somdet regelmatig van zijn buren te horen, ‘hoe durf je niet mee te doen aan het offeren in de tempel’.

Uit het boek: 30 dagen gebed voor Isaan.

sattha-kinderen-luisteren

GEBEDSPUNTEN

  • Bid tot God dat de tradities van Isaan die Hem eren en welgevallig zijn zullen blijven voortbestaan, zoals het zegenen van ouderen, onderwijzers en ouders.

 

  • Bid dat God de miljoenen mensen in Isaan doet inzien dat de boeddhistische tradities leeg zijn, en dat ze alleen door het geloof in Jezus Christus eeuwig leven zullen krijgen.

Start typing and press Enter to search