Dankbrief vanuit Thailand

Het verwonderd ons hoe God mensen uit de hele wereld inzet om Zijn naam bekend te maken. De Here God verbindt mensen met elkaar om hun gaven en talenten in te zetten. We zijn verheugd en dankbaar om te zien dat zoveel mensen in België zich hebben ingezet en nog steeds betrokken zijn bij het werk van OMF in Isaan, het noordoosten van Thailand.

Keer op keer weer merken we dat kerkplanting in Isaan niet makkelijk is. Soms voelt het alsof we met een heel klein clubje mensen voor een veel te grote taak staan. Mensen reageren mondjesmaat op de oproep om de Here Jezus te volgen. Maar dan laat God zien hoe groot Hij is en dat we er niet alleen voor staan, maar dat hij mensen in beweging zet om mee te doen.

Namens ons team wil ik u bedanken voor het inzetten van uw artistieke gave, voor de bereidheid om financieel bij te dragen en voor de enorme inzet om het ‘kunstenaars in zending’ festival te organiseren. Niet eerder hebben we zo een artistiek evenement gezien, die mensen verbindt met de verspreiding van het evangelie.

De uitkomst van dit evenement is niet alleen de prachtige financiële opbrengst, maar ook een bemoediging voor ons als zendingswerkers. Het werk dat we hier doen wordt door u gedragen. Het is niet het werk van een handjevol zendelingen, maar van de kerk, wereldwijd. Dank u wel voor die herinnering en steun.

De bijdrage die we hebben ontvangen wordt gebruikt om de mensen in Isaan bekend te maken met het evangelie.
De Thaise kunstenaar Sawai Chinnawong heeft het kerstverhaal vertaald naar Thaise kunst. Hij schrijft hierover:

“De meeste Thaise dorpen hebben een open ‘sala’ waar in het verleden vreemdelingen de nacht konden verblijven. De duiven en de andere dieren laten hun vreugde zien bij deze geboorte.”

Hoewel de Here God allang in Isaan aan het werk is lijkt het soms alsof het kerstverhaal hier opnieuw plaatst vindt.  Dat gebeurt als Jezus zichzelf laat zien en mensen hem ontvangen en Hij bij ze gaat wonen.

We hopen en bidden dat jullie inzet ertoe zal bijdragen dat de Here Jezus in nog meer dorpen zichtbaar zal worden in het leven van mensen die Hem gaan volgen.
Vanuit Isaan en namens het hele team nogmaals hartelijk bedankt en een hartelijke groet,

In Christus verbonden,
Sijmen den Hartog

Dit project heeft nog steeds uw steun nodig. Totaal nodig: 72.000 € per jaar. Vanuit België willen we 15.000 € overmaken. Er is reeds 5022,04 € binnengekomen.

Maak uw gift over op het rekeningnummer: BE70 2350 3056 6025 met de vermelding: P68209 Isaan Outreach

Kunstenaars in zending
3 december 2016

Een jaar lang hebben we het project voorbereid. Het was dan ook spannend om te zien hoeveel kunstenaars er definitief zouden meewerken om dit te doen slagen.

Het idee was geboren in januari 2016 om als kleine afdeling van OMF internationaal een gift te geven voor het 150 jaar bestaan van de zendings-organisatie. We dachten toen aan de kunstenaars omdat die met hun handen en verf met licht kunnen toveren. Omdat we graag God, die het licht heeft geschapen, willen verheerlijken hebben we gevraagd om Psalm 67 als inspiratiebron te gebruiken. Toen George Verwer in november vroeg waarover hij zou moeten spreken en we deze Psalm noemden, zei hij dat het zijn lievelingspsalm was.  Zo werden we bemoedigd en keken we uit naar de resultaten.

Het was dan ook geweldig toen we vrijdag 2 december alles gereed maakten. Prachtige schilderijen werden gebracht. De kunstenaars hebben hun woord gehouden en een unieke bijdrage geleverd aan dit project. We kregen zowel schilderijen als ook foto’s en aardewerk. Bijzonder was dat ze allemaal hun werk aan de zending schonken. Zo konden we zaterdag al deze werken veilen voor de zending.

Het was ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de dag toen we al deze werken veilden. Elk kunstwerk was een mooi werk dat de kunstenaar had geschonken. Onder de deskundige veilinghanden van Hans, werden de werken onder de aandacht gebracht. Er was veel kooplust en de totale opbrengst van de veiling was 2405 euro. Daar komt nog de verkoop van de catering bij en de collecte. We mogen dan ook een totaal bedrag overmaken aan het project in Thailand van maar liefst 3532 euro. De onkosten van deze dag werden gesponsord zodat we het hele bedrag kunnen overmaken voor Gods werk.

Het project is nog niet gedaan. OMF Nederland was erg onder de indruk. Ze willen bekijken of ze ook zo’n initiatief kunnen lanceren. Ook willen we in België bekijken of we de kunstenaars blijvend kunnen mobiliseren voor Gods werk. We denken dan aan een expositie tijdens de familiedag op 1 en 11 november. Wanneer kunstenaars hun bijdrage kunnen tentoonstellen zou dit geweldig zijn.

Ook kunt u blijven geven aan dit project. Het werk in Thailand is een werk van lange adem. Mannen en vrouwen verkondigen de blijde boodschap van Jezus Christus. Onze bijdrage is daarom nog steeds van harte welkom.

Nogmaals allen van harte bedankt.

Wout van Wijngaarden,
Interim voorzitter OMF België

Start typing and press Enter to search