Op zoek naar andere schapen

Het 6-uur gebed kwam tot een einde. Zoals gewoonlijk bleef Kalib, samen met nog anderen die wilden praten over geestelijke zaken, in de moskee tot het gebed van 7 uur. Vijf andere moslims die in Jezus Christus geloofden, kwamen bij de groep zitten. Het gesprek ging over de verschil tussen hetgeen de islam en het christendom leren over de persoon van Jezus Christus. De discussie spitste zich toe op de profetische identiteit van Jezus in de Islam en anderzijds het God-zijn van Christus in het christendom. Kalib had eerst alleen maar geluisterd, maar tenslotte mengde hij zich in het gesprek. Hij wees erop dat Jezus in de koran wordt beschreven als ruallah (wat betekent: komende van de adem van God). Een tweede verwijzing naar Jezus Christus in de koran noemt Hem kalimattuallah , woord van God. Op een manier die niet beledigend was voor de Islamitische denkwijze – die Jezus enkel ziet als een profeet -, toonde Kalib aan dat deze leerstellingen uit de koran duidelijk maken dat Jezus Christus van God komt. Kalib koos zijn woorden zorgvuldig, met de bedoeling dat ze onder zijn luisteraars het zaad zouden zaaien voor verdere openbaringen in verband met de persoon van Jezus Christus. De volgende dag ontving Kalib het bezoek van de imam en een paar andere religieuze leiders. Terwijl ze samen op de vloer zaten met een kop koffie, vertelde de imam Kalib dat hij de vorige avond, tijdens het gesprek van de jonge mannen over Jezus, had meegeluisterd. De imam had een verzoek voor Kalib – zou hij de jonge mannen in hun gemeenschap willen onderwijzen, zodat dezen de “rechte weg” naar God zouden volgen ? Bid voor: – Kalib en zijn medegelovigen, dat ze Jezus Christus zouden blijven verkondigen aan hun moslim volksgenoten. – Kalib en 3 andere gelovigen, die als team begonnen zijn de boeken Genesis, Exodus, de 4 evangeliën, Handelingen en Openbaring te vertalen in drie plaatselijke talen.

Artikel uit de nieuwsbrief van ‘Apeopleloved’
Nederlandse vertaling: Liliane de Vries

Start typing and press Enter to search