1. Wij VERTROUWEN op God
Het gebed vormt een integraal onderdeel van ons leven en werk. Wij zijn van God afhankelijk. Hij stelt ons in staat om heilig te leven, vrucht te dragen in ons werk en Hij voorziet in alles wat wij nodig hebben. Wij nodigen anderen uit om samen met ons te leven in geloof en gebed.

2. Wij zijn een GEMEENSCHAP
Wij hebben hetzelfde doel en dezelfde visie. Wij zorgen voor elkaar, steunen elkaar en delen wat wij bezitten. Wij bemoedigen en helpen elkaar, zodat we zo effectief mogelijk kunnen werken.

3. Wij zetten ons in om de ONBEREIKTE mensen te bereiken
Wij richten ons sterk op moeilijk toegankelijke landen. Wij evalueren voortdurend onze projecten en bedenken nieuwe projecten die in overeenstemming zijn met onze visie. Wij durven risico’s te nemen op grond van gebed en houden stand in de taak die God ons heeft gegeven.

4.  Wij VEREENZELVIGEN ons met onze doelgroep
Wij identificeren onszelf met het volk waar wij werken en passen onze levensstijl daarop aan. Wij leren de cultuur, taal en wereldvisie van het volk. Wij sporen de mensen aan om onafhankelijk van ons te werken.

5. Wij WERKEN SAMEN
Met wereldwijde kerken en gemeenten die zendelingen uitzenden. Met plaatselijke kerken voor wat betreft het bereiken van de bevolking. Met gelijkgestemde christenen en zendingsorganisaties.

6. Wij stellen het WERK centraal
Strategieën worden bepaald door degenen die in het werk staan. Structuren, bestuurstaken en beleid staan altijd in dienst van het werk. De mensen op de basis en in het veld werken samen om de gestelde doelen te bereiken.

7. Wij genieten van de DIVERSITEIT IN EENHEID
Wij waarderen de diversiteit die God ons in de OMF heeft gegeven op het gebied van etniciteit, denominaties, leeftijd, persoonlijkheid, gaven en geslacht. Wij respecteren elkaar en zetten ons in om de eenheid in Christus te bewaren. Wij bevorderen eenheid en samenwerking onder christenen.

rs13360_cn12-0526

Start typing and press Enter to search