We begonnen als China Inland Mission, opgericht door James Hudson Taylor in 1865. Hij bracht een team van “kundige, bereidwillige medewerkers” naar China met als doel God te verheerlijken door de miljoenen van China te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Toen de communisten in 1949 in China aan de macht kwamen, werden de meer dan 1000 zendelingen gedwongen het land te verlaten.

Zij zetten de manier van werken die ze van Hudson Taylor hadden geleerd, voort in de omliggende landen. De naam van de organisatie werd veranderd in Overseas Missionary Fellowship (OMF). Vandaag de dag hebben de ongeveer 1400 medewerkers van OMF International, die afkomstig zijn uit 30 verschillende landen, nog steeds één doel: God verheerlijken door de miljarden mensen in Oost-Azië te bereiken met het evangelie van Christus.

Wij gaan uit gehoorzaamheid aan Gods Woord, uit liefde voor de mensen en ter verheerlijking van God. Het hoofdkwartier van OMF Internationaal is gevestigd te Singapore.

Visie OMF Internationaal

Door Gods genade werken we aan een doorgaand proces van gemeentestichting binnen iedere onbereikte bevolkingsgroep in Oost Azië, met als doel dat ieder volk zelf doorgaat met evangelisatie en zending naar andere volkeren om hen heen.

Missie OMF Internationaal

We delen het Goede Nieuws van Jezus Christus met de volken van Oost Azië in

  • woorden
  • daden
  • en houding tot eer van God.

 Het ontstaan van OMF in België

Start typing and press Enter to search