Jan en Ans Poot hebben een grote rol gespeeld in het stand komen van OMF België. Hun affiniteit met België begon al in de jaren zeventig toen ze studeerden aan het Bijbelinstituut in Brussel als voorbereiding op hun zendingstaak met OMF. Ze leerden toen veel Vlamingen kennen. Voordat ze naar Azië vertrokken, werden ze door Vlaamse gemeenten uitgenodigd om over hun werk in Thailand te komen vertellen. Zo ontstond er een warme band met de christenen in Vlaanderen die dertig jaar lang trouw baden en gaven voor het verspreiden van het evangelie in Thailand. En God gaf vruchten. Thai mensen kwamen tot geloof en door Gods genade hebben Jan en Ans acht gemeenten mogen stichten.

Jan en Ans hebben veel betekend voor het zendingswerk in België. Ze hadden de gaven en het charisma om mensen in beweging te zetten voor het zendingswerk. We zijn hen dankbaar voor hun visie, gebed en dienstbaarheid. Maar onze dankbaarheid gaat ook uit naar de trouwe achterban, want zonder jullie betrokkenheid was er geen OMF België ontstaan.

Het is ons verlangen dat wat er door Jan en Ans geplant werd, verder te zetten. Ook beweegt er iets onder de jongeren in België. Ze hebben het verlangen om God te dienen. We zien dus uit naar een nieuwe generatie zendelingen uit België.  Om deze nieuwe generatie optimaal te kunnen begeleiden, leek het noodzakelijk om OMF België op te richten.

16 juli 2007 zal in ons geheugen gegrift blijven. Op die datum was de oprichtingsvergadering van de v.z.w. “Overseas Missionary Fellowship International België”. De statuten werden door de stichtende leden ondertekend. Hiermee werd de officiële stap gezet waarvoor wij de Heer enorm dankbaar zijn. OMF België werd een feit. Een mijlpaal is bereikt. Aan Hem komt toe alle lof, dank en eer!

OMF België is lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.

Onze visie en missie

Start typing and press Enter to search