Laatste nieuws

Katrien (Vlaamse) en Jesse (Nederlander) hebben visie om lange termijn naar Thailand te gaan. Zij gaan eind van deze zomer een visietrip doen naar Thailand om Gods leiding te zoeken.

> Lees meer

Na uw missie reis

Als je denkt aan korte-termijn zendingsreizen, waar denk je dan aan? Lange vliegreizen, het buitenland ontdekken, de opwinding van nieuwe mensen te ontmoeten, het ervaren van een nieuwe cultuur en het uitproberen van nieuw voedsel. Maar, denkt u na over wat er gebeurt als het tijd is om thuis te komen?

> Lees meer

Het verhaal van Sarah 

Sarah was een eerstejaars op de universiteit in een grote stad in China en had van haar Engelse leraar gehoord over enkele trainingsworkshops die in het Engels worden uitgevoerd.

> Lees meer

Tradities

Op moederdag kopen kinderen in heel Thailand handgemaakte kettingen van heerlijke jasmijnbloemen en geven die aan hun moeder. Op onderwijzersdag zitten kinderen aan de voeten … 

> Lees meer

Rijst planten en discipelschap

Elk jaar opnieuw in Cambodja komen de rijstboeren in actie wanneer het overstromingswater van het regenseizoen wegtrekt. Het is het startsignaal voor vele families om naar de velden te vertrekken en daar rijst te gaan planten.

> Lees meer

Maak kennis met Kunthea

een jonge Cambodjaanse dame die door haar niet-christelijke familie naar Canada werd gestuurd om een ​​paar jaar geleden hoger onderwijs te volgen.

≥ lees meer

Ter bemoediging van bidders

Door Jan en Ans Poot

We willen dat U weet dat God Uw gebeden heeft verhoord. Onze gezamenlijke inspanning is niet tevergeefs geweest in de Heer. We schrijven deze brief (via website van OMF), zodat U God zult prijzen en dat U bemoedigd wordt om door te gaan met gebed voor de zending.

Gods liefde voor de kinderen van Ismael

Deel 1: Een oude belofte vervuld

De HERE nu zeide tot Abram: “Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal …

> Lees meer …

Plannen maken voor God

“Ik zal u tot een groot volk maken” (Gen. 12:03 NBV). Dat was Gods belofte aan Abram. Het leek zo simpel. Abram en Sarai zouden een zoon krijgen (of meer), en vervolgens veel nakomelingen …

> Lees meer …

Geen enkel mens is een vergissing in Gods plan 

Mensen leveren knoeiwerk af als ze Gods opdrachten uitvoeren. Vanuit menselijk oogpunt is Ismaël zo’n vergissing. Waarom heeft God niet streng gesproken en heeft hij dit laten gebeuren?

> Lees meer …

Ismaël: overzicht van het grote geheel

Getrouw heeft God zijn beloften in Genesis vervuld aan Ismaël, en uit hem zijn vele volkeren voortgekomen. De tegenwoordige Arabische wereld wordt beschouwd als een mengsel van de afstammelingen van Ismaël, …

> Lees meer …

Wou u ook graag een wonderlamp zoals Alladin?

Stel: u vindt de wonderlamp van Aladdin (misschien op de rommelmarkt van de kerk?), u wrijft erover, de geest verschijnt, en hij zegt dat hij al uw wensen zal vervullen, wat zou u dan vragen ?

> Lees meer …

De eer van God in de boodschap van zijn verlossing

Als wij het evangelie aan iemand brengen, leggen wij gewoonlijk de nadruk op Gods liefde voor de mensheid, die Hem ertoe bracht Zijn Zoon naar de wereld te zenden als offer voor onze zonde. “Want …..

> Lees meer …

Jezus, Bron van levend water, (of: de Dorstlesser)

Onlangs kwam Inda tot geloof in Jezus en dat heeft haar hele leven veranderd! “Toen ik vroeger bad; wist ik nooit of Allah zou antwoorden of niet. Ik bad en vastte …

> Lees meer …

Een dure keuze

Nina had er helemaal niet aan gedacht dat haar keuze, om te studeren aan onze Christelijke campus, voor haar vérstrekkende gevolgen zou kunnen hebben.

> Lees meer …

Wat kost het dienen van God?

Wat zou het June gaan kosten om in haar eigen land God te dienen door te evangeliseren onder mensen van een andere cultuur ?

> Lees verder …

Op zoek naar andere schapen

Het 6-uur gebed kwam tot een einde. Zoals gewoonlijk bleef Kalib, samen met nog anderen die wilden praten over geestelijke zaken, in de moskee tot het gebed van 7 uur.

> Lees meer …

Animisme

Door Willem van Dis

Het woord ‘animisme’ komt van het Latijnse woord anima, dat ‘ziel of ‘adem’ betekent. Het wordt meestal gebruikt voor die religies, die geesten (of een geestenwereld) …

> Lees meer …

Start typing and press Enter to search