Mededeling

Onze zendingswerkers Gerjo & Ewoud Koning zijn met verlof van 15 maart-15 juli 2017. Wenst u hen te ontmoeten? U vindt hier informatie.

Heart4Mission

Op zaterdag 14 oktober 2017 wordt er opnieuw een Heart4Mission georganiseerd. Een zendingscursus voor kerkelijke gemeente. Lees meer 

2014-09-10-07-21-31-tharua-nu-2

Ter bemoediging van bidders

Door Jan en Ans Poot

We willen dat U weet dat God Uw gebeden heeft verhoord. Onze gezamenlijke inspanning is niet tevergeefs geweest in de Heer. We schrijven deze brief (via website van OMF), zodat U God zult prijzen en dat U bemoedigd wordt om door te gaan met gebed voor de zending.

ID051-0360

Gods liefde voor de kinderen van Ismael

Deel 1: Een oude belofte vervuld

De HERE nu zeide tot Abram: “Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal …

> Lees meer …

ID051-0512

Plannen maken voor God

“Ik zal u tot een groot volk maken” (Gen. 12:03 NBV). Dat was Gods belofte aan Abram. Het leek zo simpel. Abram en Sarai zouden een zoon krijgen (of meer), en vervolgens veel nakomelingen …

> Lees meer …

ID051-0724

Geen enkel mens is een vergissing in Gods plan 

Mensen leveren knoeiwerk af als ze Gods opdrachten uitvoeren. Vanuit menselijk oogpunt is Ismaël zo’n vergissing. Waarom heeft God niet streng gesproken en heeft hij dit laten gebeuren?

> Lees meer …

along the Silk Road, home to mostly Uigher people, boys herding sheep down tree-lined road. Hotan (Hetian). Xinjiang.

Ismaël: overzicht van het grote geheel

Getrouw heeft God zijn beloften in Genesis vervuld aan Ismaël, en uit hem zijn vele volkeren voortgekomen. De tegenwoordige Arabische wereld wordt beschouwd als een mengsel van de afstammelingen van Ismaël, …

> Lees meer …

RS6032_th071_0109

Wou u ook graag een wonderlamp zoals Alladin?

Stel: u vindt de wonderlamp van Aladdin (misschien op de rommelmarkt van de kerk?), u wrijft erover, de geest verschijnt, en hij zegt dat hij al uw wensen zal vervullen, wat zou u dan vragen ?

> Lees meer …

RS8117_JP061-0048-scr

De eer van God in de boodschap van zijn verlossing

Als wij het evangelie aan iemand brengen, leggen wij gewoonlijk de nadruk op Gods liefde voor de mensheid, die Hem ertoe bracht Zijn Zoon naar de wereld te zenden als offer voor onze zonde. “Want …..

> Lees meer …

12604scr

Jezus, Bron van levend water, (of: de Dorstlesser)

Onlangs kwam Inda tot geloof in Jezus en dat heeft haar hele leven veranderd! “Toen ik vroeger bad; wist ik nooit of Allah zou antwoorden of niet. Ik bad en vastte …

> Lees meer …

RS6202_vn08_0010-scr

Een dure keuze

Nina had er helemaal niet aan gedacht dat haar keuze, om te studeren aan onze Christelijke campus, voor haar vérstrekkende gevolgen zou kunnen hebben.

> Lees meer …

RS11564_LA061-0423-scr

Wat kost het dienen van God?

Wat zou het June gaan kosten om in haar eigen land God te dienen door te evangeliseren onder mensen van een andere cultuur ?

> Lees verder …

RS1602_cn041-1004-scr

Op zoek naar andere schapen

Het 6-uur gebed kwam tot een einde. Zoals gewoonlijk bleef Kalib, samen met nog anderen die wilden praten over geestelijke zaken, in de moskee tot het gebed van 7 uur.

> Lees meer …

RS6313_cn08_0124-scr

Animisme

Door Willem van Dis

Het woord ‘animisme’ komt van het Latijnse woord anima, dat ‘ziel of ‘adem’ betekent. Het wordt meestal gebruikt voor die religies, die geesten (of een geestenwereld) …

> Lees meer …

Start typing and press Enter to search