Negen is het voorspoedbrengende geluksgetal voor de Thai. Ze vinden het geweldig als het in hun huisnummers, hun telefoonnummers en hun autonummerplaten voorkomt, en ze willen het zelfs op hun mouwen. Ze geloven dat het getal negen geluk, voorspoed, vrede en vrijheid brengt. We bidden dat  de Thai Jezus zullen leren kennen als gever van waarachtig leven en vrijheid.

Vrijheid

Thailand betekent “land van de vrije mensen,”.  Mag het Thaise volk Christus leren kennen die bevrijding geeft van zonde en dood.

 • Bid dat het Thaise volk de vrijheid mag leren kennen die Christus brengt.
 • Vraag God de kerken toe te rusten om mensen naar de vrijheid te leiden die Christus voor hen gebracht heeft.
 • Vraag God bevrijding van alle soorten verslavingen: drugs, alcohol, gokken en sex.

Gerechtigheid

Dat God de Thai mag zegenen met gerechtigheid. In het verleden voelden sommige leiders zich boven de wet, maar langzamerhand verandert dit in Thailand. Moge de duizenden mensen die betrokken zijn bij het bestuur van Thailand doen wat juist en waarachtig is.

 • Bid dat de Thaise heersers waarachtig zullen regeren voor het hele land.
 • Bid dat de waarachtige godsdienstvrijheid in Thailand mag voortduren.
 • Vraag God aan de Thaise politie en de Christelijke Militaire Broederschap integriteit en vrijmoedigheid te geven om te leven en te spreken voor Christus

Tevredenheid

Moge de Heer de Thai zegenen met tevredenheid. Geld lijkt dikwijs de enige maat van succes, en geld verdienen is het enige verlangen en en de enige rechtvaardiging voor alles wat vele Thai ondernemen.

 • Vraag God de Thaise Christenen te bevrijden van de liefde voor geld.
 • Vraag God om nieuwe Christenen te helpen om te breken met hun zondige gewoonten en verslavingen.
 • Bid voor de Thai die naar het buitenland reisden  om geld te verdienen – meer bepaald naar Korea, Taiwan, Singapore, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VSA – dat ze het evangelie zouden horen en het mee naar huis zouden brengen.

Koninkrijk

Moge  de zegening van de heerschappij van de koning der koningen in Thailand vaste grond vinden. De Thai houden van hun koning en waarderen zijn leiding. Moge zij de grotere voordelen zien die de heerschappij van de koning der koningen kan brengen.

 • Bid dat de koning en zijn familie mogen genieten van een goede gezondheid en welvarendheid.
 • Bid voor de koning in zijn rol van beschermer van alle godsdiensten in Thailand.
 • Bid voor de eenheid van het land, en de belangrijke rol die de koning heeft in het bewaren van deze eenheid.

Waarheid 

Moge de waarheid van God openbaar worden. Een Thais spreekwoord zegt “de waarheid sterft nooit, maar diegene die de waarheid spreekt moet sterven”. Moge de Thai gaan zien hoe dit vervuld is in de dood en de opstanding van Jezus, die de Waarheid is.

 • Bid dat het evangelie beeldend kan gecommuniceerd worden.
 • Bid dat tv- en radioprogramma’s mensen tot Christus zullen brengen in gebieden waar geen kerken zijn.
 • Vraag God voor een daadwerkelijke studenten-bediening in al de Thaise technische opleidingen, beroepsopleidingen en universiteiten.

Genade

Moge de genade van God in en door de kerk komen. Moge de Thaise kerkgangers een gepassioneerd en aanstekelijk christelijk leven leiden. Moge zij vol zijn van genade op genade van God. Moge deze genade gezien worden in hoe ze liefhebben, aanvaarden, vergeven en in hun gehele doen en laten met anderen.

 • Dank voor de groei van nieuwe kerken in Thailand.
 • Bid dat deze nieuwe kerken zelf kerken zullen gaan stichten.
 • Vraag God aan de Thaise christenen van de etnische minderheden een gebedslast te geven om de Thaise meerderheid te bereiken.

Liefde

Moge de liefde van God in alle harten uitgestort worden. De Thaise gemeenschap is gelijkaardig aan andere gemeenschappen: er zijn vele gebroken mensen. Moge Gods liefde de harten van moeders en vaders, echtgenoten (mannen en vrouwen), zonen en dochters, broeders en zusters raken.

 • Bid dat Gods liefde de harten mag helen van de families die gebroken zijn door echtscheiding.
 • Vraag God om christenen te helpen zijn liefde te delen met gevangenen.
 • Bid dat degenen die betrokken zijn bij de bediening met wezen een goed rolmodel van liefde en integriteit zouden zijn.

Licht

Moge het licht van Christus de harten van het Thaise volk verlichten.

 • Vraag de Heilige Geest om het Thaise volk waarlijk te verlichten.
 • Vraag Christus om zijn licht te laten schijnen op het Thaise volk.
 • Vraag God de Thaise christenen toe te rusten om het evangelie op een gepaste manier te kunnen delen met de mensen met wie ze spreken.

Leven

Moge het overvloedige leven van Christus naar Thailand komen. Ongeveer 60% van het Thaise volk leeft van landbouw. Mogen ze de bron van het leven leren kennen en het overvloedige leven ontvangen dat Christus hen aanbiedt.

 • Vraag God om mogelijkheden (om te spreken) in de landelijke gemeenten die nog niet bereikt zijn.
 • Bid dat ngo’s integriteit en  medeleven in hun werk  zullen hebben  en dat ze model zullen staan voor een levend en levengevend geloof.

Start typing and press Enter to search