8 December 2020

Vertaling: In de Filippijnen vertonen kerken en sommige bedrijven kribbe-scènes die bekend staan ​​als Belen (=kerststal). Armere mensen identificeren zich met het dakloze jonge stel. De arbeidersklasse herkent zichzelf in de herders. De rijken en geschoolden voelen zich dan weer verbonden met de wijzen.

Maar zoals veel mensen over de hele wereld, blijven sommigen van hen altijd aan Jezus denken als een baby. Dit kan een belemmering vormen om Hem te kennen als de Leraar met gezag, Degene met macht over de natuur en demonen, de Verlosser, de verrezen Koning en de eerste Deelnemer van de nieuwe schepping. Als gevolg daarvan slepen ze zich verder en proberen ze zichzelf te redden. Ze wenden zich ergens anders naartoe voor hoop, kracht, wijsheid en leven.

Bid dat veel Filippino’s dit advent seizoen Jezus zullen gaan kennen als meer dan de baby in de kribbe. Bid dat ze hem gaan kennen als de “Verlosser, die Christus de Heer is.” En bid voor ons terwijl we, in samenwerking met de groeiende kerk in de Filippijnen, doorgaan om Hem bekend te maken.

Andy Smith, OMF Filipijnen.

#OMFAdvent20 #Nativity #Belen #PrayforthePhilippines #Christmas #Jesus

8-december

Start typing and press Enter to search