Jezus, Bron van levend water  (of: de Dorstlesser)

Onlangs kwam Inda tot geloof in Jezus en dat heeft haar hele leven veranderd! “Toen ik vroeger bad; wist ik nooit of Allah zou antwoorden of niet. Ik bad en vastte omdat het een traditie was, en een manier om de hemel te bereiken. Maar nu weet ik zeker dat Allah hier bij mij is. Als ik bid, weet ik dat Hij luistert en mijn gebeden verhoort. Ik weet dat Jezus de enige rechte weg is naar de hemel.” Kortgeleden vroeg Inda aan Firdaus, een moslim die ook christen geworden was, hoe het mogelijk was dat alleen zij, uit een familie en een hele gemeenschap van zeer toegewijde moslims, Jezus heeft leren kennen. Firdaus antwoordde haar met de woorden van Johannes 4:13 en 14: “Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen: maar wie gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.” Talrijke zware lasten drukten op Firdaus en Inda en zij dorstten naar het Levende Water. Echter, veel van hun familieleden zijn zich zelfs niet bewust van hun dorst naar het Levende water. Anderen houden vast aan traditionele gebruiken om hulp te zoeken voor hun moeilijkheden. Bid – dat Inda een onwrikbaar fundament mag vinden in Jezus. Ze heeft zopas negatieve reacties gekregen van haar familie omwille van haar nieuwgevonden geloof in Jezus. Ze zit nu vol vragen en weet niet wat te denken over hetgeen ze geleerd heeft over Jezus. Bid – voor Inda’s zuster Cantik, die onlangs heeft gedroomd dat Jezus haar tot Zich riep. Bid – dat Inda’s familie zal dorsten naar het Levende Water, en dat zij in hun gemeenschap de eerste zal zijn in een beweging van gelovigen die Jezus volgen.

Artikel uit de nieuwsbrief van ‘Apeopleloved’
Nederlandse vertaling: Liliane de Vries

Start typing and press Enter to search