Godvrezende ouders

Terwijl we weten dat alles uit God is, gebruikt God ook middelen om Zijn dienstknechten voor te bereiden. Zo is de apostel Paulus een Jood en een Romein. Zo heeft hij de grootste opleidingen gekregen in het Jodendom maar ook in de Griekse geleerdheid. Zo is het ook met Hudson Taylor gegaan. Toen zijn overgrootvader een preek hoorde van John Wesley over: “Ik en mijn huis zullen de Here dienen” (Joz.24:15), raakte hem dat zo diep aan dat hij bijna zijn huwelijksdag vergat. Vanaf dat moment was er een verbond tussen God en de familie Taylor. Ook zijn vrouw kwam tot geloof. Samen dienden ze de Here en hij werd de eerste prediker in het dorp en stelden hun huis open. Later heeft John Wesley daar diverse malen gelogeerd. Omdat hij metselaar was, bouwden ze samen een kerk. Deze werd in 1810 geopend. Toen James Taylor stierf nam zijn zoon John van 17 jaar de verantwoordelijkheid voor het gezin over. Het was Hudson zijn grootvader. Hudson zijn vader, James Taylor, werd geboren in 1807. Precies in dat jaar ging een zekere Robert Morrison naar China om het evangelie te brengen in dit gigantische land. Hudsons vader begon boeken te lezen over China en samen met zijn vrouw, Amelia, de moeder van Hudson, beloofden ze aan God dat ze hun zoon zouden afstaan voor Zijn dienst. Inderdaad kregen ze een zoon en noemde hem James Hudson Taylor. Er werden in het gezin nog vier andere kinderen geboren, twee zonen en twee dochters. De twee zonen stierven zodat Hudson opgroeide met twee zusters. Moeder Amelia was een godsvruchtige vrouw die het fundament legde in het hart van Hudson Taylor. Op zeer jonge leeftijd was Hudson reeds begaan met de miljoenen in China. In het gezin las men boeken over de massa’s mensen in dit land en bad men voor Gods werk daar ter plaatse. Hudson, die erg close was met zijn zusje Amelia, besloot samen met haar dat ze in China zouden gaan werken voor Gods zaak.

In de tienertijd werd Hudson enorm in zijn geloof beproefd en hij werd rebels. Zijn moeder en zus baden voor hem. Amelia bad drie maal per dag dat God hem zou bewaren. Toen Hudson 17 jaar was en in de stad woonde, was zijn moeder op bezoek bij haar zuster. Ineens tijdens dat bezoek kreeg zij een enorme drang om voor haar zoon te bidden. Ze ging een aparte kamer binnen en beloofde er niet uit te komen voordat haar gebed was verhoord. Na enkele uren kwam de vrede van God over haar. Ongeveer 80 km verderop lag Hudson op zijn knieën en gaf hij zijn leven over aan Zijn schepper. Toen hij de volgende dag zijn moeder ontmoette om haar het nieuws te brengen, zei zij: “Ik weet het mijn zoon, ik heb de hele nacht feest gevierd over de redding van je leven. Hudson Taylor wist van toen aan dat God betrouwbaar was.

We weten dat God mensen uit het “niets” roept tot een grote taak. Er zijn voorbeelden te over van “atheïsten” die later een wereldwijde bediening in Gods Koninkrijk kregen. Neem alleen C.S. Lewis die als kind zijn moeder verloor en uiteindelijk ook zijn vader die hem na het sterven van zijn moeder verwaarloosde. Hij kwam door studie tot een levend geloof en kreeg een wereldwijde bediening die nog steeds verder gaat. Toch worden mannen en vrouwen ook geestelijk in een land “geboren”. Wij, in België, hebben pas 100 jaar de evangelische beweging. In onze generatie zien we dat God ons leiders geeft die uit dit volk komen. We zien dit op de ETF, BEZ, VEG en ECV alsook in de Pinksterbeweging. Het is zeer belangrijk dat ouders inzien dat hun investering vaak een generatie na hen bijzondere vruchten kan voortbrengen. Abraham heeft de belofte van God niet gekregen, zo lezen we, maar zijn nageslacht heeft het ontvangen (Hebr.11:13). We zien uit naar mannen en vrouwen God onder ons die in hun ouderlijke gezinnen zijn onderwezen in de heerlijkheden van de eeuwige God. Hudson Taylor is een vrucht van mensen die generaties lang de Here hebben gediend.n Zending
3 december 2016
Houthalen-Oost

Start typing and press Enter to search