Weg met schapen en herders

1. Een oude belofte voor uw ogen vervuld

De HERE nu zeide tot Abram: “Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”(Genesis 12:1-3 NBV) Het was een grote stap in geloof voor Abraham om zich volledig aan Gods wil over te geven – maar ook zo eenvoudig, eens hij dat had gedaan. Alleen op God te vertrouwen – eenvoudigweg aan te nemen dat Hij het zal doen, en alle verantwoordelijkheid voor wat er zal gebeuren over te laten aan Diegene die altijd zijn beloften houdt – Durft u dat ? (Welke andere opties heeft u ?) 4000 Jaar later, in de 21ste eeuw – vandaag – zien we dat God deze belofte heeft vervuld en nog steeds vervult. Na Abraham, en uit Israël, kwam onze Heiland, om aan eenieder verlossing te schenken. Dit Goede Nieuws is door toedoen van apostelen en martelaren, evangelisten en vluchtelingen, zendelingen en ouders, zakenlieden en predikanten, gehandicapten en intellectuelen, over de gehele wereld bekend gemaakt. Dat u dit nu leest, online, ergens op deze planeet, bewijst nog maar eens dat God doet wat Hij beloofd heeft: u en uw volk zegenen, en alle volken op aarde. Word stil en aanbid Hem daarvoor. Wil u dat doen ?

Alex

@

@ Met toestemming overgenomen uit de website van OMF International België v.z.w.

RS140_th08_0109

Start typing and press Enter to search