RS165_id08_0009-scr

4. Ismaël: overzicht van het grote geheel.

Getrouw heeft God zijn beloften in Genesis vervuld aan Ismaël, en uit hem zijn vele volkeren voortgekomen. De tegenwoordige Arabische wereld wordt beschouwd als een mengsel van de afstammelingen van Ismaël, Joktan (Genesis 10:25, 1 Kronieken 1:20- 23), en de zonen van Ketura (Genesis 25:1-6). Vanuit de Islam willen zij aanspraak maken op Gods zegen voor Abraham. Mohammed, de profeet, is een nakomeling van Nebajoth, Ismaëls eerstgeboren zoon. De Islam is heden ten dage de cultuur en religie van Ismaël. We gaan nu heel vlug de toekomst tegemoet, naar het nieuwe Jeruzalem, en Israel, dat vrijelijk uit alle landen zal verzameld worden. We hebben misschien elk een eigen mening over de eindtijd zoals beschreven in Jesaja 60, maar opmerkelijk in deze passage is, dat de volkeren van Midian, Hefa, Sheba, Kedar en Nebajoth deze nieuwe regeerperiode zullen helpen inluiden (Jes.60:6-7) Alle genoemde volkeren zijn Arabisch, afstammelingen van Ismaël en zijn cultuur. Er zal nog veel moeten gebeuren vooraleer deze mensen ertoe komen om dit te doen. Maar God geeft een beeld van wat er te gebeuren staat. Wilt u dit zien gebeuren ? Willen wij ingaan op Gods uitnodiging om dit samen met Hem mee te maken ? Een voorbeeld van het “brengen van goud en wierook” zien we in Matth. 2:11. De eerste niet-Joden die Jezus komen aanbidden zijn de Wijzen, die goud, wierook en mirre brengen. Volgens de overlevering waren deze mannen uit het Oosten Arabisch. Uit alle heidenen, geheel onverwacht, besluit God zich enkel te openbaren aan deze Wijzen – en zij komen Christus aanbidden. Zou Hij dat niet nogmaals kunnen doen? Zal Hij de voorspelling in Jes. 60 niet in vervulling doen gaan? God is inderdaad aan het werk. Nooit tevoren vonden zoveel afstammelingen van Ismaël hun heil in Christus. Nooit eerder hoorden we, uit heel onverwachte hoek, over dromen en visioenen die mensen naar de Messias leiden. Willen wij het zien? Doen we mee? Er is nog enorm veel werk te doen, maar het beeld dat God ons geeft, is dan ook groots!

Alex

@

@ Met toestemming overgenomen uit de website van OMF International België v.z.w.

RS1384_cn041-0738-scr

Start typing and press Enter to search