In het licht van onze identiteit als internationale, interculturele, christelijke zendingsgemeenschap toegewijd om God te verheerlijken door de dringende evangelisatie van de miljoenen in Oost-Azië, en ter wille van de helderheid en integriteit in al ons werk en in al onze relaties, verklaren wij in alle nederigheid de volgende fundamentele waarheden van het christelijke geloof en zending:

  • Wij geloven in één, heilige, soevereine, scheppende en verlossende God, die eeuwig bestaat in drie Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven in de goddelijke inspiratie en gehele betrouwbaarheid van de Bijbel, zijn onfeilbare leer en hoogste gezag in alle geloofszaken en gedrag. De normatieve waarde van de Bijbel geldt voor alle mensen, voor alle tijden, en alle culturen.
  • Wij geloven dat alle mensen zonder uitzondering naar het beeld van God zijn geschapen, maar nu echter allen zondaars zijn. Zij verdienen Gods heilige toorn en dragen hun eigen schaamte en schuld. Alle mensen hebben daarom dringend redding nodig.
  • Wij geloven in Jezus Christus onze Heer, de mens-geworden Zoon van God, de unieke God-mens en de enige Redder. Wij geloven dat Hij uit een maagd geboren is, dat Hij zonder zonde geleefd heeft, dat Hij zijn leven als een offer heeft gegeven, en dat Hij lichamelijk uit de dood is opgestaan en naar de hemel opgevaren. Wij geloven dat Hij Satan en alle boze machten definitief verslagen heeft.
  • Wij geloven in de rechtvaardiging van zondaars door de genade van God, door het geloof in Christus alleen.
  • Wij geloven in de Heilige Geest en zijn werk: Hij overtuigt van zonde, brengt zondaars tot nieuw leven, Hij heiligt en bemoedigt de gelovigen weer aan. Hij geeft leiding en kracht aan individuën en gemeenten in hun dienst aan God en alle mensen.
  • Wij geloven in de eenheid en het priesterschap van alle gelovigen. Samen vormen zij één, heilige, universele gemeente.
  • Wij geloven in de zichtbare, persoonlijke terugkomst van Jezus Christus, in macht en grote heerlijkheid, om zowel de levenden als de doden te oordelen. Wij geloven dat de Bijbel slechts twee bestemmingen voor de mensheid uiteenzet: het blijde vooruitzicht van eeuwig leven in de nabijheid van God voor degenen die Christus aangenomen hebben, of het verschrikkelijke vooruitzicht van eeuwige scheiding van God voor degene die Hem afgewezen hebben.
RS6032_th071_0109

Start typing and press Enter to search