“Als ons werk Gods opdracht is, dan kunnen we ons in vol vertrouwen tot Hem richten voor de werkers; en als God de werkers geeft, dan kunnen we ons in vol vertrouwen tot Hem richten voor de nodige middelen.”

Wat is OMF’s financieel beleid?

In al de jaren van de China Inland Mission en nu van OMF International vertrouwen wij erop dat een liefdevolle Hemelse Vader voorziet om de projecten en bediening van duizenden OMF medewerkers te ondersteunen.
Dit basisprincipe werd al op verschillende manieren toegepast naargelang verantwoordelijken hebben geantwoord op zendingskansen, op de behoefte aan ondersteunende kerken, individuele donors, of gebedspartners.
Onze 1400 OMF leden, zendelingen of ondersteunende staff, zijn bereid om Christus’ liefde te tonen. Zij delen het evangelie, ondersteunen jonge gelovigen, en stichten nieuwe kerken waar er voorheen geen bestonden. Iedere maand opent God nieuwe deuren en roept Hij nieuwe leden voor deze inspanning.
En toch blijft Oost Azië ’s werelds meest onbereikte continent.
Hoe zal de Heer de steeds groeiende bediening blijven steunen? Precies zoals Hij de middelen gaf in 1880, in 1930 en gisteren – door de liefdevolle giften van Zijn volk.

Hoe verneem ik meer over OMF’s financiële behoeften?

Medewerkers van OMF vragen niet rechtstreeks om steun voor henzelf of voor OMF. Maar graag beantwoorden we uw vragen hierover, of geven we informatie over welke ondersteuning een medewerker nodig heeft.

Als u voor een OMF medewerker wil bidden en u schrijft u in om zijn of haar gebedsbrieven te ontvangen, dan sturen we u op verzoek een jaarlijks overzicht van zijn of haar jaarlijkse noden.

Hoe kan ik een specifieke OMF medewerker steunen?

U doet dit door bij iedere gift (via je kerk, of door middel van een bankoverschrijving aan OMF België) de naam van de medewerker te vermelden. OMF België verricht de administratie en bezorgt uw steun aan de medewerker overeenkomstig ons beleid hier aangaande. Wij brengen de medewerker op de hoogte van uw steun.

Manieren om te geven – lees verder

Start typing and press Enter to search