Eenzaam leren zijn

Hudson Taylor leerde in de diepste beproeving alleen op God te vertrouwen. Hij leerde ook naar Gods stem te luisteren. Dat brengt met zich mee dat een man Gods “eenzaam” wordt. Niemand in de omgeving kan begrijpen wat hem bezielt. Jezus wordt daarom een “Uitzinnige” genoemd door zijn vrienden en verwanten (Marc.3:21). Zijn broers begrijpen niets van Hem als Hij incognito naar het feest gaat (Joh.7:4). Jezus zelf vertrouwt zich niet toe aan mensen (Joh.2:24). Toch was Jezus vol liefde voor mensen. Hij keerde zich niet af maar zegende ze. Dat vinden we terug in Hudson Taylor‘s leven. Hij had in het vinden van zijn levensweg geen mensen nodig. Alleen God was zijn raadgever. Maar hij was zeer menselijk ook al begreep niemand de weg die hij ging.

Bij zijn afreis van Engeland naar China, waren er slechts 3 mensen aanwezig. Zijn moeder was intens verdrietig toen het schip van de kade wegvoer. Hudson Taylor schreef snel enkele woorden in een boekje en wierp het haar toe: “De liefde Gods die het verstand te boven gaat”. Hij was de enige passagier op het schip en de reis duurde ruim vijf maanden en liep geen enkele haven binnen. Hudson Taylor was: “Alleen met God”. Tijdens de reis zijn ze in zeer zware stormen gekomen en in tijden van windstilte met sterke stromingen dreigden ze op de rotsen te pletter te varen. De kapitein heeft veel keren de dood in de ogen gezien. Hudson Taylor had slecht een wapen: gebed.

Elia kende die eenzaamheid ook. Uit het niets stond hij voor Achab met Gods Woord (1Kon.17:1). Johannes de Doper kende dit. Hij groeide op in de woestijn. Jezus kende dit. Slechts één gebeurtenis kennen we van Zijn jeugd. De voorbereidingen van deze mannen Gods zijn in het verborgen geweest. Toen Hudson Taylor op het schip ging, besliste het Bijbelgenoodschap om 1 miljoen Chinese NT. te drukken. Niemand had op dat moment van Hudson Taylor gehoord. God dirigeert alles vanuit Zijn heilige woning.

Een profeet heeft uiteindelijk maar één stuk “gereedschap”. Hij kan bekwaam zijn en zeer getalenteerd en beschikken over een sterk fysiek. Maar al deze zaken kunnen nooit iets betekenen in Gods Koninkrijk als dit ene stuk gereedschap niet aanwezig is. Dit gereedschap is “gehoorzaamheid”. Juist daarin werd Hudson Taylor zeer diep getest. Daarin oefende hij zich ook tot het uiterste. Zoekend naar Gods wil heeft hij die gehoorzaamheid geleerd door lijden heen. Zoals de Here Jezus dit leerde hoewel Hij volmaakt was (Hebr.5:7-10).

Toen Hudson Taylor na vijf maanden in China aankwam was zijn hart vol van dankbaarheid. Niemand echter verwelkomde hem. Ook was er niemand die hem de weg wees. Hij hoorde dat zijn thuisland op de drempel van een oorlog stond. De stad Shanghai waar hij naar toe moest, was omsingeld door opstandelingen en de voedselprijzen waren onbetaalbaar. Hudson Taylor had drie brieven op zak met een adres waar hij zich kon aanmelden. De eerste persoon was gestorven, de tweede vertrokken en de derde woonde nog in de stad maar was juist uit de stad toen Hudson Taylor zich aanmeldde. De eerste nachten hoorde hij de kanonnen bulderen. De situatie was hoogst onveilig. De ontvangst door anderen van het zendingsteam was hartelijk maar ze konden hem niets bieden. Niets was normaal en het vertrouwen op God was nu het enige wat hem verder kon helpen.

Deze man Gods was toen 22 jaar. Niemand wist wie hij was en alleen God leidde hem. Zonder te weten hebben ze engelen geherbergd. Deze “profeet” had maar een wapen en dat was gehoorzaamheid. Wat verlangen we in onze tijd naar deze diepgang. We zijn zo druk met alles wat aan de oppervlakte ligt waardoor we met veel dingen bezig zijn en het ene dat nodig is in de veelheid wordt opgeslokt en is onvindbaar. Zoals Jakobus zegt: “Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen” (Jak.1:7). Hudson Taylor kende de diepte van God en vertrouwde daarin zijn leven toe. Zijn hart was helemaal gericht op Gods werk. Het gebed was zijn enige wapen. Hij kwam daarmee in verbinding met de Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Moge God ons mannen en vrouwen geven die onze generatie kan terugroepen tot Zijn Vaderhart.

Start typing and press Enter to search