Voormiddag: Gods zendende woord

De Bijbelse zendingsopdracht
Uit een groot aantal passages in het Oude Testament blijkt dat de Heer niet alleen het volk Israël tot Zijn eigen wilde maken, maar dat Hij bezorgd is voor de hele wereld. Die bezorgdheid – die liefde van God – komt in het Nieuwe Testament nog sterker naar voren.

De Bijbelse oproep tot gerechtigheid
De verloren zoon mag weer thuis komen en krijgt een feestelijk ontvangst en de Barmhartige Samaritaan neemt de verantwoordelijkheid die de geestelijken ontlopen. In ons werk voor God in deze wereld zullen we beide gelijkenissen een plaats moeten geven. Geestelijke hulp en materiële hulp gaan hand in hand. God heeft de totale mens van harte lief.

Verschuiving van langetermijn naar kortetermijn
Korte termijn zending is een trend geworden in de 21e eeuw en is populair bij de jongeren. We leven in een wereld die constant verandert. als het zendingswerk relevant wil zijn moet het telkens ingaan op nieuwe uitdagingen.

Godsdienstvrijheid in de wereld
Door Open Doors.

Namiddag: En nu aan de slag

Zending en financiën
Geven is veel meer dan maandelijks een paar euro overschrijven, is veel meer dan die ene gift met kerst. Geven is in de eerste plaats deelnemen en betrokken zijn.

Als kerk de zending steunen
In deze sessie wordt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden (best practices) geillustreerd op welke diverse manieren kerken de zending kunnen ondersteunen.

Bidden voor zending (afsluitend gebedswandeling)
Geen zendeling – thuis of overzee, kort of lange termijn, kan het in z’n eentje doen.  Wanneer je bidt, gebruikt God je gebeden om Zijn doel te bereiken.Wij willen deze zendingscursus afsluiten door op een zeer praktische manier te bidden voor de zending.

what-shall-we-eat

Start typing and press Enter to search