Beschrijving van de functie:
(Niet meer vacant)

1.1. Doel
ALGEMEEN:

Het realiseren van de goede leiding van het landelijk OMF bureau België.

SPECIFIEK:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie van de organisatie, in het licht van haar visie en haar organisatiewaarden.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde doelen zoals beschreven in het strategisch plan (of meerjarenplan) en het jaarplan.
 • Verantwoordelijk voor een goede aansturing en organisatie van het dagelijks bestuur.
 • Verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en groei van de organisatie, met daarbij een optimalisering van de afdelingen Candidate Coördinator, Serve Asia, Mobilisatie, financiën en de ICT-systemen.
 • Verantwoordelijk voor de strategische positionering in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden.

1.2. Kernactiviteiten

 • Ontwikkelen van visie en beleid door middel van het schrijven van beleidsstukken, het opstellen van strategische kaders en jaarplannen.
 • Het uitvoeren van het beleid en verantwoording daarvan afleggen aan het bestuur.
 • Leiding geven aan de organisatie.
 • Het houden van werkbesprekingen met verantwoordelijken van de verschillende afdelingen.
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie bij de achterban, overheid, media, collega-organisaties en samenwerkingsverbanden.
 • Het inwinnen van informatie en beoordelen van projecten gerelateerd aan OMF en zijn werking.
 • Doorgeven van de agendapunten voor de bestuursvergaderingen aan de secretaris van de raad van bestuur.
 • Duidelijke en transparante rapportering.
 • De belangen van de organisatie behartigen naar derden toe.
 • Contacten leggen en onderhouden met de verschillende geledingen binnen de achterban en overige externe instanties.

1.3. Bevoegdheden

 • Binnen het door de Raad van bestuur goedgekeurde plannen en de begroting bevoegd tot het verrichten van uitgaven.
 • Duidelijke, heldere en transparante communicatie met team afdeling verantwoordelijken.
 • Het evalueren, beoordelen en coachen van de taakuitvoering in de afdelingen.
 • Overleggen/onderhandelen met federale, regionale en gemeentelijke overheid.
 • Overleggen/onderhandelen met andere samenwerkingsverbanden en partners.
 • Overleggen/onderhandelen met de Nederlandse OMF afdeling en directie.
 • Het vaststellen en bewaken van procedures voor de ontwikkeling van een efficiënt en transparant management.

1.4. Externe contacten

 • Collega organisaties in de verschillende OMF landen.
 • Collega organisaties in België.
 • Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) Evangelische Jeugverbond (EJV).
 • Christelijke denominaties.

1.5. Kwaliteit en vaardigheden

Kennis:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring bij voorkeur in het gebied van zendingsorganisaties.
 • Goede kennis van het Nederlands, Engels (spreken en schrijven), Frans niveau 3.

Vaardigheden:

 • Teamgerichte managementstijl.
 • Natuurlijk leiderschap.
 • Integriteit.
 • Communicatief.
 • Besluitvaardig.
 • Netwerkvaardig.

Attitude:

 • Overtuigd Christen met een hart voor zending.
 • Betrokken zijn in zijn thuisgemeente, die hem/haar ondersteunen in deze roeping.
 • Teamspeler.
 • Correct en fijngevoelig.

Wij bieden

 • Een vast contract voor 16 uren/week.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar de waarnemend voorzitter Wout van Wijngaarden: wout.vanwijngaarden@skynet.be

Vragen?
Indien je bijkomende vragen hebt,  kan je steeds vrijblijvend  een e-mail naar: jkalkhuis@omf.be secretaris bestuur.

Start typing and press Enter to search