Bidden

“….terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede…..” 1 Korintiërs 1:11a

Een van de doelstellingen van OMF België is gebedsmobilisatie. We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren om te bidden voor de zending door o.a. regionale bidstonden op te richten. Ons gebed is een krachtig wapen! We willen jullie uitnodigen om samen met ons te bidden voor de vele mensen die nog nooit van de Here Jezus gehoord hebben. Ook onze zendelingen hebben ons gebed hard nodig en er zijn nieuwe werkers nodig hetzij in het veld, hetzij op het thuisfront. Ons verlangen is om in verschillende delen van het land regionale OMF-bidstonden te zien ontstaan.

Gebedsgroepen

De onbereikten – gebed voor een specifiek land

OMF International heeft een nieuwe gebedswebsite gelanceerd op 3 november 2018. Op de startpagina vindt u elke dag een gebedspunt. U kunt eveneens voor een land bidden.

Start typing and press Enter to search