Beproevingen

Wij kunnen in onze evangelische beweging denken dat we door de wedergeboorte bij onze bestemming zijn aangekomen. Maar uit het leven van Hudson Taylor gaan we zien dat het dan pas begint. Ons leven heeft een doel en God heeft een bediening voor ieder van ons. Die is voor ieder anders maar even belangrijk om ontdekt te worden. De wedergeboorte is veeleer een inschrijvingsbewijs dan een diploma. We worden ingeschreven in Gods leerschool. Hudson Taylor komt in die leerschool, het was een smeltoven. Zijn geloof werd tot het uiterste beproefd (1Petr.1:6-7).

Elke beproeving brengt ons op een T-splitsing. Vlak voor de splitsing “moeten” we kiezen welke kant we op willen, of naar links (onze eigen weg) dan wel naar rechts (Gods weg). Vaak kiezen we het gemakkelijkste. Dat betekent dat we onze roeping uitstellen of zelfs kunnen verliezen. Hudson Taylor koos steeds voor de weg van God. Dat bracht hem in hele moeilijke situaties. Hij wilde ontdekken of God betrouwbaar was. Zo wilde hij alleen afhankelijk zijn van God. In China kon hij op niemand terugvallen dan alleen op God. Hij vertelde niets aan anderen maar bracht alles in gebed.

Hij keert zich bewust af van alle materiële zaken. Hij leerde te geven, niet van de overvloed maar van zijn eigen gebrek (2 Cor.8:2-3). Soms gaf hij, van het zeer weinige dat hij had, meer dan de helft weg. Hij kocht alleen het nodige en zocht naar het goedkoopste. Toen hij zelf eens slechts één muntstuk overhad om van te (over)leven, kwam hij bij een gezin dat in grote nood was. Hij voelde zich een huichelaar en het muntstuk brandde in zijn zak. Na een intense strijd gaf hij alles weg en zijn hart vulde zich met blijdschap. Hij had beloofd nooit zijn nood kenbaar te maken dan alleen aan God. Toen hij bij een dokter werkte die zijn salaris steeds vergat te geven, weigerde hij dit te vragen maar bad God om hulp. In de diepste nood, na maanden zonder salaris, herinnerde de dokter zich dat hij het had vergeten. Diep ontroerd hoorde Hudson Taylor de woorden aan. Maar de dokter zei er bij dat hij het spijtig vond dat hij hem niet had gewaarschuwd. Al het geld had hij weggebracht naar de bank. Zo werd de schuld van een weekend zonder geld gelegd op Hudson Taylor zelf. Hudson moest toen zijn huur betalen aan de arme eigenaar maar kon het niet. Toen hij op het punt stond om uit het huis te vertrekken, kwam de dokter terug en bracht hem het geld. God had gezorgd toen alle deuren gesloten waren.

De grootste beproeving kwam toen er een meisje in zijn leven kwam. Twee jaar lang was Hudson Taylor verliefd. Hij moest kiezen tussen haar of zijn roeping voor China. Na twee jaar was de zaak “beslist”, hij schreef: “De weg van plichtsbetrachting is de veiligste weg”. De moeilijkste beproeving echter kwam toen zijn vader hem vroeg in de zaak te komen. Hudson wilde God eren en Hem volgen. Maar vader en moeder eren is een groot gebod. Toen moest hij kiezen tussen twee voor hem tegengestelde opdrachten. Het was voor hem moeilijk maar hij hielp zijn vader voor een bepaalde tijd en behield zijn roeping en God gebruikte dit om contacten te verdiepen.

Geestelijke groei kan er alleen maar komen als we in de beproeving de juiste keuzen maken. Wanneer we de onjuiste richting opgaan, stagneert onze geestelijke groei. Daarom staat er dat we beproeving moeten leren zien met grote vreugde (Jak.1:2). Beproeving brengt volharding. Ons eigen Ik, onze eigen eer en ons comfort staan in de ring te boksen met God wil. Overgave is de grootste zegen. Onze generatie is helemaal gericht op onszelf. We leren zelfacceptatie, zelfontwikkeling, zelfverwerkelijking. Zelfontplooiing is het ideaal waar we onze jeugd aan opofferen. Hudson Taylor leerde zelfverloochening. Het zijn de woorden van zijn Meester die hij leerde: “Indien iemand achter Mij wil komen, verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marc.8:34). In dit alles leert Hudson Taylor te vertrouwen op God. God brengt hem telkens tot het uiterste. Telkens blijkt dat God betrouwbaar is. Dat is van onschatbare waarde geweest voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search