14 december

Kerst: een seizoen waarin wij eraan herinnerd worden waarom wij zorgdragen voor de schepping. Het evangelie van Johannes begint met een geweldige boodschap: ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond”(Joh. 1:14) Heb je je ooit afgevraagd wat de betekenis is van dit vers is en wat dit zegt over God en de wereld die Hij maakte? Denk hier eens over na. Onze God die heel de schepping maakt, de vogels, de vissen, de lucht, de zeeën, en die zelfs de mens maakte uit het stof van de aarde, werd Immanuel, God met ons. De Schepper bij zijn schepping.
Heb je wel eens nagedacht over de waarde die God geeft aan de dingen die Hij maakt? Het kindje dat God naar de wereld stuurde, groeide op en liep op de zee, brak het brood en dronk de wijn gemaakt van het graan de druiven vanop het land dat Hij zelf schiep. Ditzelfde kind kwam ook op voor de zwakken en de onderdrukten en kwam om verzoening te brengen tussen de mensheid en de rest van de schepping. Gods keuze om in het vlees te komen samen met Zijn schepping, laat ons zien hoeveel waarde de schepping heeft.
Misschien geeft de pandemie ons de mogelijkheid om onze manier van het vieren van kerst in een nieuw daglicht te zien en er een nieuwe waardering voor te krijgen. Laten we tussen al het zingen en alle feest tradities door, ook gedenken dat we vieren dat de Schepper de door Hem geschapen kosmos binnen trad: het Kindje Jezus die hoop en een belofte kwam brengen voor de vernieuwing van deze gebroken schepping.
Deze hoop geeft ons een reden om goed te zorgen voor Gods schepping. Deze hoop kan ervoor zorgen dat we dingen deze kerst in een ander daglicht zien en dat we bijvoorbeeld in wat we zingen, geven en eten met kerst, ook zorg dragen voor de schepping die God maakte en waarvoor Immanuel kwam om te bevrijden en vernieuwen.
  • Jasmine Kwong (OMF Creation Care Advocate)
  • Volg: OMF Creation Care voor meer ‘creation care’ reflecties op kerst.
14-december

Start typing and press Enter to search